Wifi nog steeds niet vanzelfsprekend op scholen

Share Button

Waar sommige scholen al werken met tablets en experimenteren met het programmeren van robots, zijn er ook nog steeds scholen zonder goede wifi-verbinding. Daarover klaagden docenten woensdag tijdens een sessie op De Onderwijsdagen in Rotterdam.

“Ik dacht dat wifi nu wel in orde zou zijn, maar dat blijkt dus echt niet zo te zijn”, reageerde Siep Eilander, kwartiermaker voor Bureau Management Rijk (BMR) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en betrokken bij het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

In het Doorbraakproject bezinnen de PO-raad, VO-raad, de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken en marktpartijen zich op de vraag hoe ICT gepersonaliseerd leren mogelijk kan maken. “Van iedere leraar in het primair onderwijs verwachten we nu al dat hij op drie niveaus kan lesgeven. Het idee is dat je dat met behulp van ICT op dertig niveaus kunt doen”, zei Eilander.

ICT vanzelfsprekend

Een van de basisvoorwaarden voor dit ‘leren op maat’ is een goede ICT-infrastructuur.  Of een school die heeft, hangt sterk af van het beleid per school, zei Eilander. Dat scholen zich profileren op dit soort zaken, wat nu soms gebeurt, zou volgens hem niet moeten. “Ze moeten zich profileren op onderwijskundig profiel of professionalisering.”

Goede ICT-voorzieningen zouden volgens hem een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Die insteek komt ook terug in een plan dat het Doorbraakproject opstelde naar aanleiding van gesprekken die gevoerd zijn met partijen in het onderwijs en de markt.

Apple

Volgens Eilander moet het onderwijs af van de discussie dat met de schaarse middelen geen goede ICT-voorzieningen betaald kunnen worden. “In 1900 gaven we nul euro uit aan ICT, nu 4 miljard en in 2100 zal dat nog meer zijn. Maar we hebben daarmee ook veel aan productiviteit gewonnen. Het gaat in het onderwijs om een forse beweging en daar moet de staatssecretaris serieus geld voor zien te vinden.”

Samenwerking is in het Doorbraakplan fundamenteel, zei hij. “Dat is lastig in het onderwijs. Want de ene school heeft een deal met Apple en wil voorkomen dat een concurrent ook zo’n mooie deal heeft, want ze beschouwen het als een concurrentievoordeel.”

Koopkracht bundelen

Het Doorbraakproject wil de koopkracht van scholen versterken door samen marktpartijen tegemoet te treden. “De ontwikkelingen gaan hard. Eén leraar of één school kan de problemen niet oplossen. Maar ook het bundelen van de koopkracht van scholen is nog niet zo gemakkelijk. Want hoeveel heb je precies nodig, hoeveel verbindingen en hoeveel datatransmissie?”

Jony Ferket, aanwezig namens de VO-raad, zei dat gedacht wordt aan het gezamenlijk starten van een aantal trajecten met marktpartijen, nu het Doorbraakproject Onderwijs & ICT in de tweede fase is beland. “In de eerste fase is naar de markt gekeken en gesproken met scholen en andere partijen. Nu zijn we toe aan de uitvoering. De PO-raad en VO-raad willen deze fase in de scholen vormgeven. Maar ook de keten moeten we daarbij niet vergeten. In publiek-private samenwerkingsverbanden moeten we doorgaan om doorbraken te versnellen, onderzoek te doen en belemmeringen in wet- en regelgeving op te heffen.”

Al vanaf het schooljaar 2015/2016 moet hiermee een begin gemaakt worden, zei Ferket. Een lerares van een school in Amsterdam gaf aan dat haar school “er helemaal klaar voor” is. “Maar wij lopen aan tegen het probleem dat er geen goed leermateriaal is. We moeten alles zelf verzinnen. Als we iets aanschaffen, is het niet voldoende gepersonaliseerd of geautomatiseerd.”

Edukator.nl/Janneke Schuurman

De Onderwijsdagen worden jaarlijks georganiseerd door SURF en Kennisnet. Meer artikelen over de Onderwijsdagen 2014:

Ook vijftigplus-leraar ontkomt niet aan digitalisering
TNO ontwikkelt bijsluiter voor games op school
Eerste video’s De Onderwijsdagen online

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie