‘We moeten totaal anders over kennis gaan denken’

Share Button

De kennis op internet is in de toekomst altijd en overal beschikbaar.  Dat betekent dat je je moet afvragen wat school eigenlijk is en wat je daar moet leren en ervaren, zegt onderwijsvernieuwer Maurice de Hond in VO-magazine.

Het onderwijs wordt nu bepaald door mensen van boven de veertig, die uitgaan van de school uit hun eigen jeugd. “Voor de overheid gaat het om de PISA-scores, maar dat zijn scores van het verleden. Je ziet er de 21st century skills –  creativiteit, digitalisering en samenwerking – niet in terug”, zegt De Hond.

De school van nu is volgens hem een soort museum. “Een vrijwel geheel analoge omgeving, terwijl kinderen buiten school vooral in een digitale omgeving actief zijn. We bereiden kinderen niet voor op de samenleving van 2025, maar op die van 1990.”

Natuurlijke nieuwsgierigheid

Leren kan volgens De Hond voor een belangrijk deel buiten school gebeuren, met behulp van technologie. De school moet  een plek worden waar de docent de leerling kan begeleiden, al of niet via technologie. Een plaats voor ontmoeting, waar dingen gedaan worden die niet in de digitale wereld kunnen.

Daarbij moet worden uitgegaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid en interesse van leerlingen. “Google is een onmetelijk kast met informatie die je krijgt op het moment dat je die nodig hebt. De kans dat die informatie je bijblijft, is groot. Dat zit in de interesse: je onthoudt informatie vanwege de relevantie. Die relevantie ontbreekt juist vaak als de informatie op donderdagmiddag aan de orde komt en op het lesrooster staat. Wat wij nu als basiskennis formuleren, is over tien jaar misschien helemaal geen basiskennis meer.”

Gerelateerd:
Cyborgs in de klas, misschien eerder dan je denkt of wilt
Tablet geeft ruimte aan talent van kinderen

2 Thoughts on “‘We moeten totaal anders over kennis gaan denken’

  1. Redactie on 05/06/2013 at 12:29 zegt

    Interessante vraag. Internet bevat veel informatie, maar ook online cursussen, zoals bijvoorbeeld op https://www.coursera.org/. Daar gaat het wel om kennisoverdracht, niet om informatieoverdracht. Dergelijke zelfstudiemogelijkheden groeien momenteel explosief op het web en ze maken vaak gebruik van vrij beschikbare informatie online. Wikipedia bevat volgens bovenstaande definities inderdaad geen kennis, maar informatie. Maar bij kennisoverdracht kan wel van Wikipedia en andere internetbronnen gebruik gemaakt worden.

    Of het zo erg is dat de termen vaak door elkaar gebruikt worden, is de vraag (zoals ook op depasse.nl al wordt geconstateerd). De uitdrukking ‘kennis opdoen’ heeft betrekking op het verwerken van informatie. De Hond wijst er op dat het gaat om informatie op internet die op dat moment relevant moet zijn voor de leerling. Daarmee komt het volgens bovenstaande definities alweer dichter bij ‘kennis’. Informatie wordt dan kennis op het moment dat je het tot je neemt.

  2. Ad Verwijs on 05/06/2013 at 11:32 zegt

    Kennis op internet? Volgens mij staat er ‘informatie’ op internet. Bertrams (1999) beschrijft kennis als datgene wat iemand in staat stelt een bepaalde taak te vervullen door het selecteren, interpreteren, combineren en waarderen van informatie. Weggeman (2000) omschrijft het begrip kennis met de formule: K = f(I * E V A). Kennis als het totaal van Informatie maal Ervaring, Vaardigheden en Attitude. Informatie wordt dus pas kennis op het moment dat het bewerkt is met ervaring, vaardigheid en houding. Zie http://www.depasse.nl/verschil-kennis-informatie

Berichtnavigatie