Veel basisscholen hebben geen actueel ict-beleid

Share Button

Veel basisscholen hebben geen actueel ict-beleid. De focus ligt vooral op beheersing van de kosten en minder op de opbrengsten van ict. Dat concludeert Kennisnet op grond van interviews met schoolbesturen.

Ict-projecten worden niet systematisch gevolgd en financieel geadministreerd. Er wordt zelden een businesscase of andere rechtvaardiging opgesteld voor de aanschaf van ict-middelen. Verder blijkt uit het onderzoek dat er weinig aandacht is voor invoering van ict-middelen, dat er nauwelijks geld gaat naar het vergroten van ict-competenties van medewerkers en dat er geen sprake is van standaardisatie van ict-middelen.

Stof tot nadenken

Jaarlijks wordt per basisschool gemiddeld 35.560 euro uitgegeven aan ict. Per leerling wordt gemiddeld 160 euro uitgegeven en per leerkracht 3.201 euro.

Volgens Noud Lubbers, manager funderend onderwijs bij Kennisnet, stemmen de uitkomsten van het onderzoek tot nadenken. “Stuurt jouw bestuur ook alleen op budgetten? Maak je wel een business case vooraf waarin je vastlegt wat die uitgaven op gaan leveren? Voor de te maken keuzes levert dit onderzoek interessant en uitdagend materiaal.”

Analoge informatie

Uit de onderzoeksgegevens ook valt op te maken dat relatief veel geld, ongeveer 20 procent van het budget, gaat naar print- en kopieerapparatuur. Ongeveer 4 procent gaat naar papier, cartridges en toners. In totaal gaat dus 24 procent van het ict-budget op aan het reproduceren van analoge informatie of het analoog maken van digitale informatie.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie