Veel animo voor stimuleringsregeling open en online onderwijs

Share Button

E-learningEen groot aantal hogescholen en universiteiten heeft een subsidieaanvraag ingediend voor open en online onderwijs. In de eerste ronde van de vierjarige stimuleringsregeling zijn 45 projecten voorgedragen voor een totaalbedrag van 3.250.000 euro. Er is 8 ton beschikbaar.

Minister Bussemaker is tevreden met de toestroom aan aanvragen. Met de stimuleringsregeling wil ze de hogescholen en universiteiten aanmoedigen om te experimenteren met open en online onderwijs zoals moocs (massive open online courses), spocs (small private online courses) en vormen van blended learning. Dit kan de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs een belangrijke impuls geven. Studenten worden erdoor uitgedaagd en kunnen een deel van hun studietijd flexibeler organiseren. Docenten bereiken een groter publiek dan alleen de studenten in hun (hoor)college en beschikken over meer werkvormen.

Eigen middelen

De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per project en moet door de instellingen worden gematcht met ten minste 50 procent eigen middelen. In totaal hebben 31 verschillende hogeronderwijsinstellingen een beroep gedaan op de regeling, als penvoerder of als samenwerkingspartner. Tweederde van de aanvragen is afkomstig uit het wetenschappelijk onderwijs, eenderde uit het hbo. De gemiddelde subsidievraag is 72.000 euro. Uiterlijk op 1 mei neemt minister Bussemaker een besluit over de subsidiëring.

Enkele voorbeelden van aanvragen zijn een mooc voor docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die hun certificaat onderwijsstagebegeleider willen halen vanuit hun woon- of werkplaats en een onderzoek naar hoe een onderwijsinstelling (real-time) zicht kan houden op vorderingen van uitgaande (internationale) studenten via nieuwe media zoals Skype (directe interactie) en Google Docs (monitoring).

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie