Uitgevers en schoolbesturen staan lijnrecht tegenover elkaar

Share Button

Educatieve uitgevers en vertegenwoordigers uit het voortgezet onderwijs staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de vraag of er momenteel sprake is van marktfalen, blijkt uit een deze week gehouden debat over leermiddelen voor de toekomst.

Tijdens de besloten conferentie in Den Haag, waar de PO-Raad op zijn website verslag van doet, stelden de besturen dat uitgeverijen niet goed inspelen op de vragen vanuit het onderwijsveld. Boeken en extra materiaal blijven daardoor ongebruikt in de kast liggen. “De besturen willen toe naar een slanke kernleerlijn, met ruimte voor gepersonaliseerd en adaptief leermateriaal en zonder koppelverkoop die besturen dwingt tot grote investeringen.”

Houvast en zekerheid

De uitgeverijen stelden dat leerkrachten juist rijke methodes willen, liefst zo uitgebreid mogelijk, want dat geeft houvast en zekerheid, meldt het verslag. Ook stelden zij dat de digitaliseringsbehoefte van de schoolbesturen soms haaks staat op de behoefte van leerkrachten die nog moeite hebben met YouTube-filmpjes en digiborden.

Beide partijen waren het er wel over eens dat gepersonaliseerd leren in de toekomst een grote rol gaat spelen. Zowel bestuurders als uitgeverijen willen individuele leerlingen op maat kunnen bedienen.

Gerelateerd:
‘Educatieve uitgevers digitaliseren te traag’
‘Gepersonaliseerd leren wordt de norm’

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie