TNO ontwikkelt bijsluiter voor games op school

Share Button

GamificationOnderzoeksinstituut TNO werkt aan een bijsluiter voor games in het onderwijs. De bijsluiter, naar het voorbeeld van de medicijnenbijsluiter, moet duidelijk maken voor welke lessituaties en doelgroepen een game relevant is, zodat docenten op grond van goede informatie beslissingen kunnen nemen.

Dat zei Thomas Bachet van TNO vandaag tijdens De Onderwijsdagen in Rotterdam. TNO wil de bijsluiter samenstellen in overleg met de game-industrie en met input vanuit het onderwijs. De selectie van geschikte games moet zo eenvoudiger worden. Games die momenteel op de markt zijn, verschillen in kwaliteit, zei Bachet. “Sommige games zijn heel goed, maar er zijn ook matig ontwikkelde games. Of games die heel leuk zijn, maar weinig resultaat opleveren.”

Motivatie

Onderzoek naar het gebruik van games en gamification (het gebruiken van elementen en technieken uit games in een niet-spelcontext) staat nog in de kinderschoenen. Uit het bescheiden onderzoeksmateriaal dat momenteel beschikbaar is, blijkt echter dat educatieve games een positieve invloed op de motivatie en leerresultaten kunnen hebben, zei Bachet.

Goede educatieve games kunnen dezelfde emoties – zoals motivatie en betrokkenheid – oproepen als populaire games zoals World of Warcraft.  TNO deed onder meer onderzoek naar de game Lingo, een game gericht op een goede uitspraak van de Engelse taal. Kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de tweede klas van het voortgezet onderwijs, speelden de game een aantal weken  ter vervanging van de reguliere les. Daarna kregen ze de gebruikelijke toetsen.

Feedback

“De game had vooral invloed op de motivatie”, zei Bachet. “En door de sterkere motivatie waren de prestaties beter.” Het feit alleen al dat kinderen een game speelden, leidde tot een hogere motivatie. Gedurende het spel nam die motivatie toe, terwijl bij de traditionele groep de motivatie iets afnam. Hetzelfde gold in veel (maar niet alle) gevallen voor het leerresultaat. “Dat is ook afhankelijk van verschillen tussen groepen.”

De positieve resultaten betekenen niet “dat we nu allemaal aan de games moeten”, zei Bachet. “Daarvoor is nog te weinig onderzoek gedaan.” TNO roept scholen die al met games werken of gewerkt hebben, op hun ervaringen te delen. “Wij willen graag feedback krijgen op games.”

Edukator.nl/Janneke Schuurman

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie