SURF pleit voor openheid in onderwijs en onderzoek

Share Button

De Nederlandse overheid moet alle met publieke middelen ontwikkelde leermaterialen van hogescholen en universiteiten standaard onder open licentie beschikbaar stellen. Dat stelt SURF, de ict-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs.

Deze openheid geldt al voor onderzoeksresultaten die verkregen zijn met publieke middelen.

Open onderwijs en onderzoek hebben een gunstige impact op de effectiviteit en efficiëntie van het hoger onderwijs. Dankzij de populariteit van gratis online cursussen (moocs) staat open online onderwijs nu prominent op de agenda bij instellingen voor hoger onderwijs en organisaties zoals de Unesco, de OESO en de Europese Commissie, schrijft SURF in een position paper.

Kwaliteit

Open onderwijs geeft niet alleen een impuls aan de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van het hoger onderwijs, maar opent ook de deuren voor het faciliteren van levenslang leren.

SURF pleit verder voor onderzoek naar de kwaliteit van open online onderwijs en de effecten ervan  op het scouten en binnenhalen van jonge talenten.

Op E-Infranet is samenvatting te vinden van een SURF-beleidsnotitie voor de lidstaten van de Europese Unie.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie