Steeds meer experimenten met open en online onderwijs

Share Button

De interesse van het Nederlandse hoger onderwijs in open en online onderwijs groeit. Dat staat in het Trendrapport Open Education 2014 dat vandaag is gepubliceerd door SURF, de ICT-organisatie van het hoger onderwijs.

Dat de interesse toeneemt, is onder meer te merken aan de groeiende belangstelling voor strategieworkshops die SURF aanbiedt en het aantal opleidingen dat experimenteert met vormen van open en online onderwijs.

Het open beschikbaar stellen van kennis is geen bedreiging , maar biedt juist toegevoegde waarde en zorgt voor doorbraken, stelt SURF. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs liet in januari in een brief aan de Tweede Kamer weten open en online onderwijs te willen stimuleren.

Bij open en online onderwijs gaat het niet alleen om massive open online courses (moocs), waarvoor in de afgelopen maanden veel aandacht was in de media. Het gaat ook om open educational resources (open leermaterialen), onderwijsmateriaal dat vrij hergebruikt mag worden.

Levenslang leren

Volgens SURF komt er steeds meer aandacht voor de vraag hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het reguliere campusonderwijs, en omgekeerd. Een eerste stap naar die kwaliteitsverbetering is het verder ontwikkelen van blended learning: een mix van face-to-face en online leren.

Minister Bussemaker wees er in haar brief ook op dat open en online onderwijs vanwege de flexibiliteit een kansrijke route biedt om levenslang leren te faciliteren. Zo wordt het met online onderwijs gemakkelijker om verschillende doelgroepen te bereiken. Bij open en online onderwijs kunnen werkenden bijvoorbeeld overal en wanneer het hen uitkomt, onderwijs volgen.

Corporate learning

De auteurs van het rapport vragen zich ook af of, en zo ja, wanneer, de Nederlandse markt voor bij- en nascholing open online onderwijs gaat erkennen, en wat daarvoor nodig is. “Of zal het in de toekomst voor werkgevers voldoende zijn als (potentiële) werknemers badges en een online mooc-portfolio kunnen laten zien?”

Ook het corporate learning domein is zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom moocs, open leertrajecten en de vraag hoe die ontwikkelingen een plek binnen bedrijven kunnen krijgen.

Grillig en disruptief

De auteurs van het rapport geven aan dat het moeilijk is te voorspellen welke kant de ontwikkelingen rondom open en online onderwijs op zullen gaan. “Open education is nog steeds een grillige en disruptieve innovatie, waarbij uit de wereldwijde ontwikkelingen veel impulsen op een soms onverwachte manier opduiken.”

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie