Slimleren.nl

Share Button

Slimleren.nl is hét nieuwe online adaptieve leersysteem voor middelbare scholieren en learning analytics systeem voor docenten. Het is de eerste keer in Nederland dat digitaal aanvullend onderwijs op zo’n grootschalige, vernieuwende en gebruiksvriendelijke manier wordt aangeboden. Omdat Slimleren.nl naadloos aansluit op de methodes die op school gebruikt worden, biedt het voor iedere middelbare scholier de ideale voorbereiding op alle toetsen van de exacte vakken.

 

Slimleren.nl voor de scholier – Een persoonlijke leerroute door de stof

Slimleren.nl stippelt door middel van slimme algoritmes voor iedere leerling de meest efficiënte leerroute uit. Zodra het systeem ziet dat een leerling moeite heeft met bepaalde stof, zal deze hier uitgebreidere ondersteuning in krijgen. Scholieren kunnen onbeperkt vragen oefenen, uitwerkingen lezen en videocolleges bekijken. Daarnaast kunnen ze theorieën, tips en vuistregels raadplegen en afsluitend een diagnostische toets maken.

 

Het platform houdt de voortgang bij zodat de scholier per vak en onderwerp inzicht krijgt in wat hij of zij wél en niet kent. Door de integratie van gaming-elementen en beloningen zal de leerling met meer motivatie oefenen. Dankzij begripsscores en de mogelijkheid om het oefenen af te sluiten met één of meerdere diagnostische toetsen zal een leerling met meer vertrouwen een toets ingaan.

 

Onze leuke en gebruiksvriendelijke digitale leeromgeving faciliteert een gepersonaliseerde leerroute, inzicht in voortgang voor leerling en docent en meer motivatie en vertrouwen voor de leerling, resulterend in een beter leerproces met betere resultaten tot gevolg. Van ieder vak en leerjaar binnen ons systeem is de gehele middelbare schoolstof gedigitaliseerd en sluit naadloos aan op de methodes die op school gebruikte worden, waardoor het systeem de ideale voorbereiding op iedere toets biedt.

 

Slimleren.nl voor de docent – Inzicht in bekwaamheid maakt gerichter lesgeven mogelijk

Wij respecteren en zien de grote waarde van de docent, technologie is echter in onze ogen een waardevolle toevoeging binnen het educatiesysteem. Daarom is binnen Slimleren.nl een learning analytics systeem ontwikkeld voor docenten. Als een school of klas het systeem gebruikt, krijgt de docent met één druk op de knop inzicht in de voortgang en bekwaamheid van de leerlingen op de verschillende onderwerpen in de klassen op school. Zo kan een docent bijvoorbeeld zien met welke onderwerpen binnen een hoofdstuk de leerling gemiddeld het meeste moeite heeft, bij welke vragen de meeste fouten worden gemaakt en of de leerlingen na extra uitleg in de klas inderdaad beter presteren op deze vlakken.

 

Daarnaast kunnen docenten de oefenstof binnen ons systeem aanpassen waar gewenst en oefenstof toevoegen. Omdat docenten op een eenvoudige manier en snel tekorten van de leerlingen kunnen vaststellen, kunnen de lessen beter georganiseerd worden waardoor leerlingen nog vóór het toetsmoment de nodige uitleg krijgen en daarmee de resultaten verbeteren. Daarnaast is er voor de schooldirectie een overzichtelijk systeem ontwikkeld waarin alle klassen en leerjaren gemonitord kunnen worden. De directie kan via een overzichtelijk systeem de gemiddelde resultaten en begripsscores van de verschillende klassen en leerjaren inzien, waardoor waardevolle informatie over begrips- en niveauverschillen tussen klassen en leerjaren verkregen kan worden.

 

Data

Slimleren.nl biedt een digitale leeromgeving voor de exacte vakken en start begin 2014 met het aanbieden van wiskunde en natuur- en scheikunde voor de onderbouw havo, havo/vwo en vwo.

 

Het systeem bevat per vak per leerjaar gemiddeld 10,000 verschillende vragen en uitwerkingen, 100 theorieën, 250 tips en vuistregels, 100 videocolleges en 100 diagnostische toetsen. De totale hoeveelheid leerstof binnen de leeromgeving komt bij lancering uit op ongeveer 50.000 vragen, 50.000 uitwerkingen, 500 theorieën, 1250 tips en vuistregels, 500 video-colleges en 500 diagnostische toetsen. Dankzij deze grote hoeveelheid aan oefenmateriaal biedt het systeem de mogelijkheid voor iedere leerling om, indien een onderwerp lastig bevonden wordt, dieper op dit onderwerp in te gaan door meer oefeningen te maken en meer leerstof zoals tips, vuistregels en videocolleges te raadplegen.

 

Inschrijven proefperiode

Vanaf maart 2014 is het voor iedere individuele leerling in de onderbouw havo, havo/vwo en vwo mogelijk om Slimleren.nl te gebruiken. Daarnaast is er voor iedere school de mogelijkheid om Slimleren.nl gratis uit te proberen gedurende een periode van weken waarin les wordt gegeven en afsluitend een toetsweek plaatsvindt.

 

Om deze proefperiode succesvol te laten starten, verzorgen wij presentaties voor de leerlingen. De verschillende functies en mogelijkheden binnen de leeromgeving worden daarbij uitgelegd. Tevens delen wij gebruikershandleidingen uit. Daarnaast krijgen docenten een dashboard-cursus, zodat ze precies begrijpen hoe het systeem werkt, wat de voordelen zijn van deze leerlingendata en hoe deze optimaal vanuit hun persoonlijke dashboards benut kunnen worden.  Na deze uitlegsessies is uiteraard te allen tijde een accountmanager beschikbaar om het gebruik van de digitale leeromgeving voor zowel leerling als docent optimaal te laten verlopen.

 

Bij interesse in een kennismakingsgesprek en/of gebruik van onze leeromgeving voor een proefperiode kunt u onderstaand contactgegevens vinden en contact met ons opnemen.

 

Slimleren.nl BV
Condensatorweg 54
1014 AX Amsterdam

 

W: www.slimleren.nl
E: info@slimleren.nl
T: +31 20 6883497