Sociaal netwerk kan leren belemmeren

Share Button

Je leert het meest van andersdenkenden, niet van gelijkgestemden. (Digitale) sociale netwerken brengen juist vaak gelijkgestemden bij elkaar. Dat moet anders als we willen leren uit netwerken, stelt Kamakshi Rajagopal in haar proefschrift Networking for Learning: the Role of networking in a lifelong learner’s professional development.

Rajagopal verdedigt haar proefschrift vrijdag bij de Open Universiteit in Heerlen. Centraal in haar onderzoek staat de hypothese dat netwerken een leerstrategie is, waarbij conversaties met anderen leiden tot het heroverwegen van ideeën en het begrijpen van ervaringen.

Veel sociale netwerken bevatten aanbevelingssystemen: het systeem geeft tips over interessante personen om mee in contact te komen. Die aanbevelingen zijn gebaseerd op overeenkomsten tussen personen.

Scoop.it!

Rajagopal onderzocht of het niet beter was om aanbevelingen te doen op basis van verschillen. Ze gebruikte voor haar experiment Scoop.it!, een tool waarmee mensen nieuws verzamelen, kritisch toelichten en delen. Ze maken zo een persoonlijke ‘bibliotheek’ van wat zij interessant vinden.

Rajagopal zocht naar personen die informatie hadden verzameld en becommentarieerd over educational technology, networked learning en higher education. Op basis van tekstanalyse deelde ze de geselecteerde personen in en rangschikte ze naar gelijkheid/ongelijkheid. Vervolgens deed ze deze personen een aanbeveling en vroeg ze de aanbeveling te beoordelen.

De resultaten bevestigden haar hypotheses: als de aanbeveling gedaan werd op basis van ongelijkheid, was men meer geprikkeld en meer geneigd om contact te zoeken. Daardoor is de kans om te leren van die ander dus ook een stuk groter.

Berichtnavigatie