Snel internet biedt ongekende kansen voor onderwijs

Share Button

Breedband heeft ongekende potentie als het gaat om het stimuleren van onderwijs voor iedereen, een van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties (VN). Dat staat in het rapport Technology, Broadband and Education: Advancing the Education for All Agenda.

Het rapport van de Broadband Commission for Digital Development is vandaag gepresenteerd tijdens een Unesco-conferentie in Parijs. Snelle internetverbindingen kunnen volgens de auteurs  verschillen overbruggen en het leren veranderen. Ook kunnen mensen door e-learning vaardigheden ontwikkelen die economische ontwikkeling bevorderen.

Een voorwaarde is wel dat overheden breedband toegankelijk maken en docenten en leerlingen in staat gesteld worden (mobiele) technologie te gebruiken. Daarnaast moet de productie van content in lokale talen en het gebruik van open educational resources gestimuleerd worden.

Millenniumdoelen

Het rapport werd gepresenteerd tijdens de openingssessie van de review meeting van de Wereldtop voor de Informatiesamenleving (WSIS+10), die nog tot en met woensdag wordt gehouden in Parijs.

De deadline voor de millenniumdoelen is in 2015. Momenteel gaan wereldwijd 61 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school. In het voortgezet onderwijs gaat het om 71 miljoen kinderen. Naar schatting zijn er 1,7 miljoen extra docenten nodig om het millenniumdoel van universeel onderwijs te bereiken. Ook zijn er bijna 793 miljoen volwassenen (van wie 63 procent vrouw) die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. In Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid en West-Azië komt analfabetisme het meest voor.

Digitale kloof

“Er is veel vooruitgang geboekt om de millenniumdoelen van 2015 te halen, maar veel landen zitten nog niet op de juiste koers”, zei Irina Bokova, algemeen directeur van de Unesco. “De digitale kloof is nog steeds een ontwikkelingskloof. De opkomst van mobiele technologie en internetrevoluties geven alle landen, en in het bijzonder de minder en minst ontwikkelde, ongekende kansen. We moeten het maximale uit breedband halen. Zo kunnen we de toegang tot kwaliteitsonderwijs te vergroten en alle burgers vooruit te helpen met kennis, vaardigheden en waarden die ze nodig hebben om een succesvol leven de leiden in het digitale tijdperk.”

Het rapport erkent dat om mee te kunnen doen in de wereldwijde economie, digitale vaardigheden steeds belangrijker worden. De traditionele lesprogramma’s op scholen zijn daar volgens de auteurs nog onvoldoende op aangepast.

Hamadoun  Touré, secretaris-generaal van de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU), zei dat (online) onderwijs de kans op werk kan vergroten. “Een student in een ontwikkelingsland kan nu toegang krijgen tot de bibliotheek van prestigieuze universiteiten in de hele wereld. Een werkloze kan zich bijscholen of omscholen. Docenten kunnen inspiratie opdoen en leren van de ervaringen van anderen.” De online-wereld bevordert in de ‘echte wereld’ onderwijs, dialoog en begrip tussen mensen, zei Touré.

Computers delen

Ondanks de snelle groei van vast en mobiel breedband, is de digitale kloof nog steeds diep. De ITU schat dat eind 2012 bijna 2,5 miljard mensen in de wereld internet gebruikten. Daarvan bevond zich slechts een kwart in ontwikkelingslanden. In de Minst Ontwikkelde Landen (MOL) is dat slechts 6 procent.

In 2009 had 93 procent van de vijftienjarigen in OESO-landen toegang tot internet op school. Gemiddeld was er één computer per acht leerlingen beschikbaar. In ontwikkelingslanden hebben veel minder kinderen toegang tot internet. Uit een studie  die in 2010 werd uitgevoerd in Kenia, bleek bijvoorbeeld dat slechts 3 procent van de scholen internettoegang had. In de meeste Afrikaanse landen moeten gemiddeld 150 schoolkinderen één computer delen.

Lees ook:
Techniek belemmert meertalig internet
Mobiel leren krijgt langzaam vorm in ontwikkelingslanden

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie