SLO ontwikkelt quickscan 21ste-eeuwse vaardigheden

Share Button

SLOHet nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO heeft een quickscan ontwikkeld om leraren en schoolleiders inzicht te geven in de inbedding van 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum.

De quickscan geeft antwoord op de vraag in hoeverre in het curriculum aandacht wordt gegeven aan 21st-eeuwse vaardigheden zoals probleem oplossen, creativiteit en digitale geletterdheid. Ook laat de scan zien waar de sterke en zwakke punten zitten in het curriculum.

Er zijn twee scans ontwikkeld, één voor leraren en één voor schoolleiders. Wie de vragen van de quickscan invult, kan vervolgens een rapport met de resultaten downloaden.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie