Scholen starten met traject voor onderwijsvernieuwing

Share Button

samsungtraject87377De scholengemeenschappen INOS uit Breda, SKPO uit Eindhoven en Josephscholen uit Nijmegen zijn geselecteerd voor de laatste drie van in totaal negentien hoogwaardige opleidingen vanuit het Samsung Onderwijs Innovatiefonds.

Deze opleidingen helpen schooldirecteuren en leerkrachten om de toepassing van digitale technologieën duurzaam in het onderwijs te verankeren. Zo krijgen leerlingen de hedendaagse en toekomstige vaardigheden om straks volop deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De drie geselecteerde scholen starten na de zomervakantie met hun opleiding.

Digitale kloof

Kinderen hebben vaak thuis al veel te maken met ICT en sociale media, terwijl het op school kan achterlopen. “Die digitale kloof moet snel worden overbrugd”,  zegt Robert-Jan Simons, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en tevens voorzitter van de beoordelingscommissie die de aanvragen van scholen aan het Samsung Onderwijs Innovatiefonds toewijst.

“De kwaliteit van de aanvragen stemt mij hoopvol. De drie geselecteerde schoolbesturen hebben sterke, realistische ambities op het gebied van onderwijsvernieuwing. Uit de aanvragen blijkt een heldere visie op dit thema, waarbij ook goed is nagedacht over de implementatie”, licht hij toe.

Professionaliseringsslag

Onder de geselecteerde scholengemeenschap INOS vallen 31 basisscholen, waaronder vijf scholen voor het speciaal onderwijs. Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn vaak beperkt in hun contact met leeftijdsgenootjes, doordat zij niet kunnen deelnemen aan reguliere sporten of vaak in het ziekenhuis liggen.

“Sociale media maakt communicatie tussen leerlingen en leeftijdgenootjes mogelijk. Hierdoor neemt de grootte van de leefwereld van de leerling aanzienlijk toe”, aldus directeur Bart Heijne. “Een goed opgeleid, ICT-vaardig team is een voorwaarde om onze leerlingen in deze ontwikkeling te kunnen begeleiden. Het opleidingstraject gaat het bestuur en onze docenten hierin ondersteunen en het helpt met onze professionaliseringsslag.”

Ronald de Moor, directeur van Stichting Proceon uit het Gooi, heeft het opleidingstraject uit het Samsung Onderwijs Innovatiefonds afgerond en vertelt: “Het traject was een eyeopener voor zowel de directie als leraren. ICT en sociale media moeten structureel worden ingebed in ons onderwijs. Door het traject zijn wij nu beter in staat talenten in onze leerlingen te ontdekken, kweken en versterken.”

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie