Scholen letten te weinig op toegankelijkheid software

Share Button

Slechts 9 procent van de scholen bezint zich bij de aankoop van (online) software voldoende op de toegankelijkheid, terwijl het draagvlak voor open standaarden bij scholen hoog is. Dat blijkt uit de Meting Open Standaardenbeleid die onlangs is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

Open standaarden vergemakkelijken de gegevensuitwisseling tussen systemen en programma’s.

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker zegt in een recente Kamerbrief over open standaarden dat ze met de sectorraden en het ministerie van Economische Zaken een gesprek zal aangaan als de toegankelijkheid van online schoolsoftware niet verbetert.

Sinds het Actieplan Nederland Open in Verbinding (2007), zijn open standaarden voor de Nederlandse overheid de norm. Voor de semi-publieke sector geldt sinds 2009 een ‘pas toe of leg uit-regel’.

Privacy

Bij gesloten standaarden is een school aan één bepaalde leverancier gebonden. Critici wijzen ook op het feit dat leerlingengegevens vaak worden opgeslagen op servers van deze ICT-leveranciers. Volgens hen is hiermee de privacy van de leerlingen in het geding. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opslaan van schoolprestaties in de elektronische leeromgeving Magister.

Problemen met gesloten software spelen het vaakst bij kleine scholen in het primair en voortgezet onderwijs en worden veroorzaakt door een zeer beperkt aantal ICT-leveranciers, schrijft de minister in haar brief.

Doorbraakproject

De minister wijst erop dat ook het Doorbraakproject Onderwijs en ICT zich zal inzetten voor het gebruik van open standaarden en leermiddelen. Het Doorbraakproject werd afgelopen najaar gelanceerd met als doel gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. De PO-Raad, VO-Raad en de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken zijn hierbij betrokken.

In november werd in het kader van het Doorbraakproject een bijeenkomst georganiseerd met leveranciers van digitale leermiddelen, hardware en vertegenwoordigers uit de game-industrie.

Lees ook de follow-up ‘Onderwijssoftware is bedreiging voor de privacy’, een interview met Kevin Keijzer, campagneleider Onderwijs van de Free Software Foundation Europe (FSFE).

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie