Onderzoek naar effectiviteit Steve Jobsscholen

Share Button

Het Welten-instituut van de Open Universiteit gaat onderzoek doen naar de effecten van de Steve Jobsscholen. De scholen, waar les gegeven wordt via de iPad, werken volgens een concept van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT).

Volgens de onderzoekers zijn veel meningen over de Steve Jobsscholen niet gebaseerd op feiten. Inmiddels zijn er 22 scholen die werken met het concept van O4NT. Internationaal trekken ze veel belangstelling.

De eerste fase van het onderzoek brengt in kaart wat het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd nu eigenlijk inhoudt, inventariseert welke positieve effecten men wil bereiken en welke negatieve effecten criticasters verwachten. Daarbij gaat het om effecten op bijvoorbeeld het gebied van motivatie, zelfvertrouwen en 21ste-eeuwse vaardigheden. Op basis van de uitkomsten van deze eerste fase, wordt in een vervolgonderzoek onderzocht of die effecten ook daadwerkelijk optreden.

Het ministerie van OCW subsidieert het onderzoek dat mede op initiatief van O4NT zelf gebeurt. Naast het Welten-instituut zijn ook de Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het HAN iXperium/Centre of Expertise leren met ict en het NIVOZ erbij betrokken.

Over een jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Gerelateerd:
De onverwachte voordelen van een tablet in het onderwijs
Kinderen op Steve Jobsscholen enthousiaster en zelfstandiger
Critici waarschuwen voor ‘digitale dementie’

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie