Nigeria gastland van forum over open leren

Share Button

Van 2 tot 6 december wordt in Abuja (Nigeria) het zevende Pan-Commonwealth Forum on Open Learning (PCF7) gehouden. Het thema is Open Learning for Development: Toward Empowerment and Transformation.

Vijf onderwerpen staan centraal: onderwijs aan vrouwen en meisjes, ontwikkeling van vaardigheden, promotie van open educational resources (OER), innovatie en technologie en institutionele ontwikkeling.

Bij elk  van deze onderwerpen wordt gekeken welke rol afstandsleren en technologie kunnen spelen. Ook komen er case studies, modellen en tools op het gebied van e-learning aan bod.

Onderwijs aan meisjes

Uit recente statistieken van de Verenigde Naties (VN) blijkt dat 75 miljoen meisjes in ontwikkelingslanden niet naar school gaan. Heel weinig meisjes maken de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs. Van alle volwassenen in ontwikkelingslanden die analfabeet zijn, is 64 procent vrouw. E-learning kan een rol spelen om de genderkloof te verkleinen.

Tijdens het forum wordt gekeken naar de sociaaleconomische, politieke en sociaalculturele factoren die de genderkloof versterken of in stand houden, en hoe afstandsleren hier iets aan kan doen.

Armoedebestrijding

Op het gebied van vaardigheden wordt gekeken naar het volledige spectrum van vaardigheden op hoog niveau om economische groei te bevorderen, tot vaardigheden op laag niveau om armoede te bestrijden. Speciale aandacht is er voor open, afstands-, en flexibel leren voor onderwijzers.

Open educational resources (open leermaterialen) zijn steeds ruimer voorradig en er is momenteel veel aandacht voor die ontwikkeling. Tijdens het forum wordt onder meer ingezoomd op de potentie van open educational resources om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Sterke instituten

Institutionele capaciteit is belangrijk voor kwaliteit, toegang en succes op het gebied van e-learning.  Als geïnvesteerd wordt in institutionele ontwikkeling, vooral in bestuursstructuren, kwaliteitssystemen en leiderschap, kan dat een belangrijke impuls geven aan duurzame groei van e-learning. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer de institutionele capaciteit om veranderingen door te voeren en het gebruik van technologie om instituten op te bouwen.

Link: Pan-Commonwealth Forum on Open Learning

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie