Nieuwe media niet efficiënt ingezet in de klas

Share Button

ICT, in het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder. Tablets, smartphones en computers komen we overal tegen voor het opzoeken van informatie, gamen, shoppen en communiceren met elkaar. Dus je zou denken dat in het onderwijs ook volop gebruikt wordt gemaakt van deze hulpmiddelen om te leren.

Computers en digiborden zijn in iedere klas van de basisschool wel te vinden en ook tablets worden steeds vaker gebruikt. Alleen worden ze nog niet efficiënt ingezet door leerkrachten. Het ontbreekt nog vaak aan technische en didactische kennis van deze nieuwe hulpmiddelen in de klas.

Antoine van den Beemt, universitair docent bij het Wetenschappelijk Centrum voor Leraren Onderzoek (LOOK) van de Open Universiteit, heeft het boek Leren met Interactieve media geschreven om (toekomstige) docenten een praktisch raamwerk te bieden voor het inzetten van nieuwe media. Het maakt studenten en leerkrachten wegwijs hoe je interactieve media als bron en middel inzet in je eigen leeromgeving.

Theorie

Leren met interactieve media is geen handboek waarin je volop voorbeelden kan vinden hoe je snel en makkelijk ICT kan inzetten in de klas. Het is voornamelijk een theoretisch boek waarin leren centraal staat: de theorie van leren, het leren van leerlingen en het leren (van vaardigheden) van leerkrachten. Uiteraard met de rode draad van ICT daar doorheen.

Ieder hoofdstuk begint met een aantal vragen. Aan het eind zijn deze vragen beantwoord. Regelmatig wordt in de tekst verwezen naar websites. Deze kan je openen met de app Layar op je smartphone of tablet. Daarnaast worden enkele voorbeelden uit de praktijk genoemd: hoe interactieve media aansluit op reeds bekende leertheorie. ICT wordt dan duidelijk omschreven als middel om te kunnen leren naast traditionele middelen. Een hoofdstuk wordt afgesloten met vuistregels, eigenlijk de samenvatting van de tekst. Deze vuistregels worden al in een hoofdstuk aangegeven maar zijn aan het eind handig bij elkaar gezet als samenvatting. Uiteraard vind je per hoofdstuk nog literatuur om je te verdiepen in het onderwerp.

Strategie

Het boek is niet alleen voor leerkrachten bedoeld. Er is een apart hoofdstuk voor schoolleiders waarin het belang van strategie en richtlijnen op schoolniveau worden besproken. Gecombineerd met het hoofdstuk Didactiek en methode geeft dit gespreksstof voor het gehele team, als het gaat om de vraag hoe je als school met ICT aan de slag gaat. Waar gaat de school in de toekomst aan werken? Past dat bij de leerlingen en wat hebben leerkrachten aan kennis nodig om daadwerkelijk aan de slag te gaan met nieuwe media in de klas?

Tenslotte wordt het boek Leren met interactieve media afgesloten met een aantal voorbeelden in de vorm van een lessenplan. Zo wordt een plan beschreven om digitale prentenboeken te ontwerpen voor kleuters en om met stopmotion in de klas aan de slag te gaan. De lessenplannen zijn duidelijk gericht aan studenten maar kunnen voor leerkrachten ook handig zijn om te gebruiken. Helaas heb ik ze niet digitaal kunnen vinden om je eigen lessenplan te maken.

Verdieping

Leren met interactieve media is een echt studieboek gericht op studenten aan de pabo. Maar ook voor leerkrachten die al geruime tijd voor de klas staan, kan het boek handvatten geven om lessen te verrijken met nieuwe media. Absoluut geen boek met praktijkvoorbeelden maar volop een theoretisch boek om je te verdiepen in het leren met ICT. Het is een goed overzicht van wat uit onderzoek bekend is en hoe je dit kan toepassen in je eigen leeromgeving.

Antoine van den Beemt: Leren met interactieve media, 168 pagina’s, Van Gorcum, Assen, december 2013.

Michel Boer (1 Posts)

Michel Boer is als leerkracht werkzaam in groep 5 en de plusklas. Daarnaast is hij voor 1 dag per week bovenschools ICT’er binnen zijn bestuur. Verder geeft hij regelmatig trainingen in ICT en onderwijs.


Over Michel Boer

Michel Boer is als leerkracht werkzaam in groep 5 en de plusklas. Daarnaast is hij voor 1 dag per week bovenschools ICT’er binnen zijn bestuur. Verder geeft hij regelmatig trainingen in ICT en onderwijs.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie