Negen miljoen voor gaming-onderzoek Open Universiteit

Share Button

Educatieve GamesDe Open Universiteit (OU)  leidt de komende vier jaar een omvangrijk Europees onderzoeks- en innovatieproject over educatieve games. Met het project, dat een sterke impuls moet geven aan het Europese gaming-onderzoek, is 9 miljoen euro gemoeid.

Het RAGE-project van de OU gaat hoogwaardige nieuwe technologieën ontwikkelen die het maken van educatieve games vereenvoudigen en de werkzaamheid verhogen. De EU heeft daarmee Nederland een voortrekkersrol op dit gebied toebedeeld. Het project start al deze maand.

Nieuwe industrie

Er zijn hoge verwachtingen ten aanzien van de mogelijkheden van het gebruik van games in onderwijs en training, zegt de OU in een persbericht. Binnen de EU is een industrie aan het opkomen die dergelijke educatieve games ontwikkelt, maar die industrie is nog te gefragmenteerd om op wereldvlak te concurreren.

De Open universiteit en haar partners gaan componenten en diensten ontwikkelen die game-makers kunnen gebruiken om snel en efficiënt goede games voor onderwijs en training te ontwikkelen. Deze componenten en diensten worden aan game-ontwikkelaars beschikbaar gesteld via een online sociale ruimte. De game-industrie kan daaruit putten, maar ook zelf dingen toevoegen.

Nederlandse partners

De RAGE-partners zijn twintig universiteiten, bedrijven en instellingen uit tien verschillende landen. Vanuit Nederland zijn behalve de Open Universiteit ook de Universiteit Utrecht en Stichting Praktijkleren bij het project betrokken. Projectleider is prof. dr. Wim Westera van het Welten-instituut, het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie