Moocs: Student haakt gemiddeld af na 6 minuten

Share Button

Studenten die massive open online courses (moocs) volgen, hebben gemiddeld na 6 minuten de neiging een videosessie te stoppen, blijkt uit onderzoek naar het kijkgedrag van meer dan 100.000 studenten van het mooc-platform EdX.

Doctoraalkandidaat Juho Kim van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) analyseerde 6,9 miljoen videosessies. Hij constateerde ook dat docenten die in een informele setting lesgeven, bijvoorbeeld zittend achter een bureau, beter scoren dan docenten op een podium.

Rustmomenten

Andere succesfactoren zijn het gebruiken van aansprekende visualisaties in plaats van statische plaatjes, boeiende sprekers, rustmomenten zodat studenten complexe visualisaties tot zich kunnen nemen en het specifiek creëren van video’s met een online publiek voor ogen.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie