Meldpunt Discriminatie Vrije Software van start

Share Button

ipadSinds enkele weken is het Meldpunt Discriminatie Vrije Software online. Leerlingen en studenten die op hun opleiding geen gebruik kunnen maken van vrije software, worden opgeroepen dat te melden, zegt oprichter Kevin Keijzer, GNU/Linux systeembeheerder en beveiligingsonderzoeker.

Keijzer wil via het meldpunt ervaringen van vrijesoftware-gebruikers verzamelen, om aan te tonen “dat er een serieus probleem” is. “Ondanks het feit dat minister Bussemaker vorig jaar stelde dat de gebruikers van vrije software zonder beperking moeten kunnen deelnemen aan het onderwijsbestel, is in de praktijk jammer genoeg het tegendeel waar”, zegt Keijzer.

Scholieren en ouders worden volgens hem gedwongen om oncontroleerbare apparaten met niet-vrije besturingssystemen in huis te nemen en onveilige browser-plugins te installeren. In de praktijk komt dat erop neer dat ze verplicht software van Microsoft of Apple moeten gebruiken.

Eén op tien scholen

Eind 2013 bleek uit een meting in opdracht van het ministerie van Onderwijs dat nauwelijks één op de tien scholen in Nederland goed nadenkt over de vraag of software te gebruiken is met verschillende besturingssystemen.

In een Programma van Eisen dat afgelopen zomer is gepubliceerd, roepen de sectorraden van het voortgezet onderwijs en basisonderwijs scholen op hier bewuster naar te kijken. Dit is volgens hen in het belang van de scholen, omdat die nu vaak gebonden zijn aan één leverancier die gesloten software levert (een vendor lock-in). Als software gebaseerd is op open standaarden, hebben scholen meer keuzevrijheid.

Het Meldpunt Discriminatie Vrije Software wil op termijn een lijst met ‘vrijesoftware-vriendelijke scholen’ aanleggen. Op dit moment staat nog geen enkele school op die lijst.

Gerelateerd:
‘Onderwijssoftware is bedreiging voor de privacy’

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie