Math4all en Malmberg gaan samenwerken

Share Button

Math4all en uitgeverij Malmberg zijn een samenwerking aangegaan om te komen tot een nieuwe wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De nieuwe methode combineert de open content van Math4all met de uitgeefexpertise van Malmberg.

De eerste stap in de samenwerking is het open lesmateriaal van Math4all te verrijken tot een volwaardige methode waarmee praktisch in en buiten de klas gewerkt kan worden. Via www.math4all.nl blijft het open lesmateriaal beschikbaar.

Breed toegankelijk

“We hebben ons tien jaar geleden als doel gesteld om goed en aantrekkelijk educatief materiaal te ontwikkelen. Door de samenwerking met Malmberg kunnen we nu sneller slagen maken om ons doel te bereiken en dit voor een brede groep toegankelijk te maken”, zegt Johan Gademan, voorzitter van Math4all.

Malmberg en Math4all willen een digitale omgeving ontwikkelen die enerzijds de wiskundedocent helpt gemakkelijker in te spelen op verschillen tussen de leerlingen en anderzijds leerlingen stimuleert en motiveert in hun werk.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie