‘Komst robots leidt niet tot banenverlies’

Share Button

robotsNederland heeft robots nodig voor economische groei en nieuw werk. Dat stelde Willem Vermeend vandaag tijdens zijn oratie aan de Open Universiteit bij het aanvaarden van zijn nieuwe leerstoel Economie 4.0. Volgens hem is het een misverstand dat robottechnologie per saldo leidt tot banenverlies.

Volgens Willem Vermeend, oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oud-staatssecretaris van Financiën moeten we het doemscenario van minister Asscher over massawerkloosheid en inkomensongelijkheid veroorzaakt door robots en internet snel vergeten. De harde feiten maken juist duidelijk dat Nederland de combinatie van internet en nieuwe technologie, zoals robots, hard nodig heeft om de lage economische groei aan te jagen en nieuwe werkgelegenheid te scheppen.

Volgens Vermeend staan we aan de vooravond van de revolutie van Economie 4.0 die gekenmerkt wordt door de combinatie van digitalisering (opmars van mobiel internet) en nieuwe technologische toepassingen, zoals 3D-printen, het Internet of Things, robots, big data, nanotechnologie en cloudcomputing. Daardoor zal de samenleving en onze economie de komende decennia meer veranderen dan de afgelopen vijftig jaar.

Misverstanden

In zijn oratie gaf Vermeend aan dat bij Asscher en zijn volgelingen een aantal hardnekkige misverstanden bestaat die erop neerkomen dat robottechnologie per saldo leidt tot banenverlies en minder belasting voor de schatkist, omdat volgens Asscher robots geen loonbelasting betalen. Los van deze onjuiste veronderstelling heeft Nederland geen keuze tussen wel of geen of minder robots, zoals wordt gesuggereerd. Nederland moet volgens Vermeend juist volop inzetten op digitalisering van de economie en robots, dat levert volgens hem per saldo juist meer groei, meer werk en meer welvaart op.

Bedrijven in Nederland concurreren op de wereldmarkt en moeten de efficiency van hun productieproces voortdurend verbeteren en dat geldt ook voor de kwaliteit, snelheid en omvang. Dat kan alleen als optimaal gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologie, zoals robots en digitalisering. Doen onze ondernemers dat niet of in onvoldoende mate dan verliezen ze marktaandelen op wereldmarkten aan concurrenten die wel snel innoveren. Daarmee gaan juist banen verloren, stelde Vermeend.

Nieuwe functies

Het verlies aan loonbelasting dat optreedt doordat in bepaalde sectoren banen verloren gaan door robots, wordt meer dan gecompenseerd door loonbelasting die betaald gaat worden door nieuwe functies (zoals ontwikkelaars en bouwers van robots, installateurs en monteurs). Maar ook door een hogere afdracht aan vennootschapsbelasting (lagere productiekosten en een hogere productie leiden tot een hogere fiscale winst). Voor zover het gaat om extra producten die in Nederland aan consumenten worden geleverd, nemen ook de btw-opbrengsten toe. Vermeend wijst erop dat minister Asscher deze opbrengsten in zijn doemscenario ten onrechte niet heeft meegenomen.

Innovatieve ondernemers

Ook de gedachte van Asscher, ontleend aan de Franse econoom Piketty, dat vooral kapitaalbezitters van de nieuwe technologie zullen profiteren en steeds rijker worden, is volgens Vermeend feitelijk onjuist. Die rijkdom komt in hoofdzaak terecht bij de veelal jonge innovatieve ondernemers die met hun technologische innovaties bovendien veel banen scheppen die werknemers een goed inkomen opleveren. Zonder deze ondernemers die bovendien veel belasting en sociale premies betalen, zou Asscher de sociale zekerheid waarvoor hij opkomt snel zien afbrokkelen, betoogt Vermeend.

Bron: Open Universiteit

Gerelateerd:
‘Onderwijs reageert te traag op nieuwe economie’

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie