‘Kinderen op Steve Jobsschool enthousiaster en zelfstandiger’

Share Button

Resultaten van Citotoetsen zijn er nog niet, maar drie maanden na de start van de Steve Jobsscholen in Nederland kan wel geconcludeerd worden dat kinderen op deze scholen met meer plezier leren en zelfstandiger zijn. Dat zegt Joris Jeurlink, projectleider van de Steve Jobsschool in Sneek.

Op de Steve Jobsscholen, die in augustus van start zijn gegaan, krijgen kinderen les volgens een nieuw onderwijsconcept dat ontwikkeld is in samenwerking met de stichting Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT).

Alle leerlingen krijgen les op een iPad. Ouders dragen bij aan de community en er wordt gewerkt aan 21st century skills, vaardigheden die nodig zijn in de kenniseconomie. Het gaat dan onder meer om innoveren, flexibiliteit, creativiteit en samenwerken. Daarbij wordt het onderwijs zo veel mogelijk afgestemd op de individuele capaciteiten en interesses van de leerlingen.

“We hebben letterlijk tientallen mails van ouders ontvangen die zeggen: mijn kind wilde niet meer naar school, en nu wil het opeens op zaterdag naar school”, zegt Jeurlink, die tevens onderwijscoördinator voor O4NT is.  Een ander opvallend verschil met het traditionele onderwijs is volgens hem de hoge mate van zelfstandigheid die leerlingen in korte tijd ontwikkelden.

“Veel leerlingen kwamen van andere scholen. Uit de overdrachtspapieren bleek dat de zelfstandigheid bij de meeste kinderen minimaal of helemaal niet aanwezig was. Drie maanden later kunnen we van 90 procent van de kinderen zeggen dat ze enorm zelfstandig zijn. Ze zouden op dit punt direct naar het voortgezet onderwijs kunnen.”

Een klein deel van de kinderen, ongeveer 5 procent volgens Maurice de Hond, initiatiefnemer van de Steve Jobsscholen, heeft wel voortdurend nodig dat de leerkracht zegt wat ze moeten doen.

Vertrouwen

Tijdens De Onderwijsdagen eerder deze maand in Rotterdam, ging Jeurlink in op de pijlers van het nieuwe onderwijsconcept. Vertrouwen staat daarin centraal, zei hij.

“Dat betekent dat we erop vertrouwen dat leerlingen naar school komen omdat ze nieuwe vaardigheden willen leren. Het betekent ook dat kinderen soms op andere plekken of tijden aan het werk zijn, in het weekend of op vakantie. Als leerkracht moet je vertrouwen hebben dat er dan daadwerkelijk geleerd wordt. Ik merk op elke school waar ik kom dat leerkrachten dat moeilijk vinden. Een leraar van zestig zei tegen mij: “Mijn kinderen kunnen dat niet.” Kennelijk zijn er in al die jaren geen kinderen geweest die in zijn ogen daartoe in staat waren.”

Ook de kinderen moeten wennen aan het vertrouwen dat ze krijgen. “Tijdens de eerste schoolweek in Sneek zaten ze van alles uit te vreten, behalve wat ze moesten doen. We zijn toen in gesprek gegaan en hebben gevraagd waarom ze naar school kwamen en wat ze in hun leven wilden bereiken. Binnen een paar weken waren alle leerlingen hard aan het werk, terwijl ze ook naar minecraft.net konden surfen.”

Kerndoelen

De kinderen plannen dingen in en zijn medeverantwoordelijk voor hun persoonlijke  ontwikkelingsplan. “Ze kaarten het zelf aan als iets niet goed gaat en vragen of ze dan extra mogen oefenen. Ze zijn eigenaar van hun leerproces.”

Jeurlink verklaart het toegenomen leerplezier onder meer uit het feit dat leerlingen op de Steve Jobsscholen op hun eigen niveau kunnen werken. “We gaan uit van het individuele talent van leerlingen. Ze zitten niet in groep 4 of 5, maar bijvoorbeeld met spelling op niveau 4 en met tafels op niveau 5. We proberen met elke leerling en elk kerndoel op het niveau te zitten dat het beste bij de leerling past.”

De O4NT-methode vraagt veel van de leerkrachten. “Niet iedere leerkracht is geschikt voor dit type school. En dan gaat het niet om vaardigheid met de iPad. De kwaliteit zit in een andere mindset. Je moet kinderen loslaten en ze individueel inschalen. Alle docenten van onze school hebben daar vier weken van hun zomervakantie voor opgeofferd. Dat commitment moet er wel zijn.”

De inschaling gebeurt op basis van data, observatie, een gesprek met de ouders en gesprekken met de leerlingen zelf. “We zijn constant in gesprek met de leerling. En we gaan constant uit van de kerndoelen. Het is een bizar misverstand dat wij niet aan de kerndoelen hoeven te voldoen.”

Omdat leerlingen bij verschillende kerndoelen op verschillende niveaus werken, heeft de Steve Jobsschool in Sneek specialisten ingezet. “We hebben bijvoorbeeld een taalcoördinator die alle leerlingen op verschillende niveaus taalonderwijs geeft.” Jeurlink benadrukt dat het hele team achter de nieuwe onderwijsvisie moet staan. “Als de helft van de leerkrachten het ziet zitten, moet je het niet doen.”

Samenwerking

De Steve Jobsscholen besteden veel aandacht aan samenwerking, zegt Jeurlink. “Juist omdat we ons bewust zijn van het gevaar van ‘iPad-staren’. We koppelen constant leerlingen. Daardoor werken ze bij ons meer samen dan in het reguliere onderwijs.”

Bij het optimaal benutten van de mogelijkheden van de digitale techniek, hoort ook het inzetten van de community. “Ouders, grootouders of buren kunnen allemaal iets bijdragen. In Sneek hebben we alle ouders bij de intake gevraagd welke bijzondere dingen ze doen. Ouders schrokken daarvan of vonden dat ze niets bijzonders deden. Maar of je nu goed kunt breien of tandarts bent, van die expertise kunnen we gebruik maken. Dat hoeft niet meer te zijn dan bijvoorbeeld een uurtje skypen met een kind dat tandarts wil worden en bezig is met een project.”

Gerelateerd:
Hoe de tablet een revolutie in het basisonderwijs gaat veroorzaken
Klassikaal onderwijs niet meer van deze tijd (WRR)

Janneke Schuurman (39 Posts)

Janneke Schuurman is zelfstandig journalist, redacteur en vertaler met als specialisaties: onderwijs & ICT, innovatie, globalisering, internationale ontwikkeling.


Over Janneke Schuurman

Janneke Schuurman is zelfstandig journalist, redacteur en vertaler met als specialisaties: onderwijs & ICT, innovatie, globalisering, internationale ontwikkeling.

One Thought on “‘Kinderen op Steve Jobsschool enthousiaster en zelfstandiger’

  1. LS
    met interesse de site gelezen. Ik hoop vurig dat er mooi resultaten blijven komen omdat deze school voor veel kinderen iets biedt dat ze elders niet krijgen.
    Voor die kinderen die moeite hebben met het onthouden van instructies, overzicht houden over een taak, vasthouden van informatie (wellicht die 5%!!) is het goed te weten dat je dat óók kunt trainen. Gewoon op de PC of tablet train je dan je werkgeheugen, vier keer per week, 8 weken lang. Mochten de scholen interesse hebben …zoek contact. En nu weer aan het werk!
    groet
    Berrie Gerrits

Berichtnavigatie