Kabinet wil met ict onderwijs eigentijdser maken

Share Button

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) willen dat ict breed wordt ingezet in het onderwijs zodat het beter en eigentijdser wordt. Dat zeiden ze tijdens het Algemeen Overleg (AO) over Onderwijs en digitalisering vandaag in de Tweede Kamer.

Zij zijn echter niet van plan de belemmeringen weg te nemen die PO-Raad en VO-raad onlangs aan de kaak stelden. Het gaat dan over de hoge btw van 21 procent op digitale leermiddelen – terwijl voor gedrukte boeken een tarief van 6 procent geldt – en belasting op mobiele apparaten zoals tablets.

Doorbraakproject

Tijdens het overleg deed staatssecretaris Dekker kort verslag van de huidige stand van zaken van het Doorbraakproject Onderwijs en ict, een gezamenlijk initiatief van de PO-raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken.

Het Doorbraakproject werd afgelopen najaar gelanceerd met als doel belemmeringen in de markt weg te nemen in samenspraak met educatieve uitgevers en software-ontwikkelaars.  Na de zomer informeert de staatssecretaris de Kamer verder over het project. Hij komt dan met een analyse van de belemmeringen, doelen van het project en de stappen die ondernomen moeten worden om een doorbraak te realiseren.

Leraren en leerlingen

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg deed het verzoek om daarin ook een beeld te geven van de benodigde investeringen. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing en D66-Kamerlid Paul van Meenen pleitten ervoor om ook leraren en leerlingen deel te laten nemen aan de gesprekken.

Jadnanansing stelde verder dat de lerarenopleidingen niet voldoende tempo maken met opleiden van hun studenten met ict. Minister Bussemaker liet weten dat de vastgestelde bekwaamheidseisen richtinggevend zijn, en daar is ict in opgenomen. Er zijn afspraken over gemaakt met de invoering van de Kennisbasis ICT.

Bussemaker geeft aan zich ervan bewust te zijn dat een goede ict-implementatie ook versterking van zittende leraren vereist. Het sectorakkoord vo en het komende sectorakkoord po zullen daarin een grote rol spelen.

Bron: PO-raad

Gerelateerd:
Scholen letten te weinig op toegankelijkheid software
Onderwijssoftware is bedreiging voor de privacy
Onderwijsinnovatie: kans op een doorbraak

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie