Kabinet wil 21e-eeuwse vaardigheden in curriculum

Share Button

workingcompHet kabinet wil samen met schoolbestuurders nader onderzoeken hoe het curriculum versterkt kan worden op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden. Dat zeggen de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Jet Bussemaker (Onderwijs) in een brief aan Tweede Kamer.

Het gaat onder meer om vaardigheden als het leggen van verbindingen, het kritisch kunnen analyseren, het versterken van het probleemoplossend vermogen, het constructief kunnen samenwerken en het vermogen om creatief te kunnen handelen.

Deze vaardigheden zijn niet nieuw, maar in de steeds complexere en veranderende samenleving neemt het belang ervan wel toe, schrijven de ministers. “Snellere technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat marktleiders steeds minder lang marktleider zijn. Traagheid en inflexibiliteit van bedrijven, maar ook van overheden, worden afgestraft. ”

3D

De snelle ontwikkelingen op met name het gebied van ICT en internetoplossingen, zoals 3D-printen en the internet of things, zullen grote impact hebben op de organisatie van productieprocessen in vele sectoren. “Nederland kan en moet daarin voorop willen lopen. Bovendien kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen en automatisering ertoe leiden dat veel van de huidige banen in de toekomst niet meer zullen bestaan.”

Vooral banen van middelbaar opgeleiden zijn kwetsbaar voor automatisering. Daar komen weer andere banen voor terug, vooral voor hoogopgeleiden (taken die zeer complex zijn) en laagopgeleiden (taken die fysieke aanwezigheid en contact vereisen, bijvoorbeeld in persoonlijke dienstverlening).

De afspraken uit het Techniekpact dat alle scholen in het primair onderwijs in 2020 structureel wetenschap en technologie aanbieden, moeten ook in dit licht worden bezien: aandacht voor techniek draagt onder meer bij aan de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen en creatief denken.

Beroepsonderwijs

Bijzondere aandacht verdient het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs, waarin de helft van de jongeren wordt opgeleid, schrijven de ministers. Het beroepsonderwijs moet zich zowel richten op de behoefte aan kennis en vaardigheden van vandaag, als op het meegeven van een basis die mensen in staat stelt om te gaan met veranderende eisen die de arbeidsmarkt in de toekomst zal stellen.

“Het beroepsonderwijs is nu nog vaak een negatieve keuze voor ouders en leerlingen, waardoor veel potentieel vaktalent verloren gaat. Door op tijd te kijken naar waar jongeren goed in zijn, ook op het gebied van vakmanschap, kan het onderwijs beter inspelen op een goede ontwikkeling van deze talenten.”

Schaarste

Naast de snelle technologische ontwikkelingen, hebben ook andere factoren invloed op het verdienvermogen van Nederland in de toekomst. Het gaat dan onder meer om het verdwijnen van het westerse ‘kennismonopolie’, de toenemende vraag naar grondstoffen door de groei van de wereldbevolking en de vergrijzing.

Met de brief reageren de ministers op het in november verschenen rapport Naar een lerende economie. In dat rapport schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat Nederland snel en adequaat moet inspelen op nieuwe omstandigheden om zijn welvaart en welzijn veilig te stellen.

Gerelateerd:
‘Klassikaal onderwijs niet meer van deze tijd (WRR)
Britten starten campagne om kinderen te leren programmeren

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie