‘Investeer in trends, niet in hypes’

Share Button

Investeer in trends, niet in hypes. Dat adviseert Kennisnet, de ICT-organisatie voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, in het Trendrapport 2014/2015. In dat rapport probeert Kennisnet scholen daarbij op weg te helpen.

Het Trendrapport is opgesteld in samenwerking met onderzoeksbureau Gartner. Bij de selectie van de trends is gekeken naar de relevantie voor verschillende actuele onderwijsvraagstukken, verwachte impact op het onderwijs en de levensfase van een technologie.

Learning analytics

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer cloud computing, mobiel leren, learning analytics (het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van digitale data van leerlingen), adaptief leermateriaal (lesstof die zich aanpast aan het niveau/de vorderingen van een leerling) en Do-It-Yourself (DIY).

DIY-technologie geeft leerlingen de mogelijk om met bijvoorbeeld 3D-printers, open hardware zoals Arduino en Raspberry Pi, zelf hardware, producten of apparaten te maken. Een andere ontwikkeling die wordt aangekaart, is de opkomst van slimme sensoren, zoals op het gebied van Quantified Self. Sensoren verzamelen gegevens over welzijn en gedrag van mensen, en rapporteren hierover (bijvoorbeeld via een armbandje dat in contact staat met het internet).

Deze technologie kan onder meer gebruikt worden om het leerproces te optimaliseren, stelt Kennisnet, maar de data zijn tegelijkertijd ook heel persoonlijk. Dat betekent dat leerlingen en leraren terughoudend zullen zijn om informatie te delen in een onderwijscontext.

Kansen en bedreigingen

Op elke ontwikkeling is een SWOT-analyse losgelaten, een analyse waarin trends beoordeeld worden op hun sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Op die manier moet het gemakkelijker worden voor scholen om te beoordelen of sprake is van een hype of een trend.

Afhankelijk van de onderwijsvisie van een school, kan gekozen worden voor de inzet van het ene of het andere soort technologie, zegt Kennisnet.

Van het rapport is naast een pdf-document ook een versie voor iPad (iBook) beschikbaar.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie