Innovatieregeling open en online onderwijs traag van start

Share Button

Vanaf november kunnen instellingen voor hoger onderwijs projectenvoorstellen indienen voor de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Voor deze projecten heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs 800.000 euro beschikbaar gesteld.

De minister toonde zich in september vorig jaar enthousiast over open en online onderwijs. In januari van dit jaar beloofde ze geld om samenwerking tussen instellingen te bevorderen, het internationale profiel te versterken en ervaringen die al bestaan met online colleges, te evalueren.

SURF, de ict-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs, begeleidt de projecten die in aanmerking komen voor subsidiëring. Deze projecten moeten in ieder geval gebruik maken van leermaterialen met een Creative Commons-licentie. De leermaterialen moeten daarnaast open zijn in plaats, tijd en toegang en/of gratis worden aangeboden.

Traag

De projecten starten tussen mei en september 2015 en hebben een looptijd van maximaal 16 maanden. Die start is rijkelijk laat, in een veld dat continu in beweging is en waar (internationale) concurrenten gewoon doorgaan met innoveren, constateert Science Guide.

“Terwijl Nederland op het terrein van ‘open education’ een voortrekkersrol vervult – ook via de NVAO in de Europese doordenking van goede borging van moocs en dergelijke – slaagt OCW erin de visie van zijn minister en daadkracht en verbeeldingskracht van mensen in het veld te reduceren tot wederzijdse irritatie en vertragingen.”

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie