Hogescholen komen met eerste ‘regionale mooc’

Share Button

De hogescholen Avans en HZ University of Applied Sciences komen volgend jaar met de eerste hbo-mooc in Nederland. Vanwege de regionale focus, noemen de hogescholen hun gratis online cursus een ‘rooc’ (regional open online course).

De Engelstalige gratis online cursus wordt ontwikkeld door het Center of Expertise Biobased Economy van beide opleidingen, een centrum dat zich richt op onderzoek naar en het delen van kennis over groene brandstoffen.

Mondiale problemen

In de online cursus, een introductie in biobased economy, ligt de nadruk op onderwerpen die spelen in de regio’s Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Bedrijven laten in praktijkfilms zien welke activiteiten ze ondernemen.

Naast regionale thema’s komen ook mondiale milieuproblemen, sociaaleconomische factoren die transitie beïnvloeden, agro en chemie, innovatie, biobrandstoffen versus voedselvoorziening en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod.

De cursus wordt afgesloten met een fysieke bijeenkomst voor de deelnemers.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie