Hoger onderwijs doet mee aan Open Education Week

Share Button

Het Nederlandse hoger onderwijs doet van 10 tot 15 maart voor de derde keer mee aan de wereldwijde Open Education Week, om aandacht te vragen voor open en online onderwijs en good practices te delen.

SURF, de ICT-organisatie voor het hoger onderwijs, organiseert op 11 maart een symposium voor bestuurders en managers. Op 10 maart wordt het trendrapport Open Education 2014 gepubliceerd.

Wereldwijd wordt tijdens de Open Education Week aandacht besteed aan de vraag hoe open onderwijs een positieve impuls kan geven aan de kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en diversiteit van het onderwijs.

Veelbelovend

Het onderwerp open education staat ook prominent op de agenda van het Nederlandse hoger onderwijs. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs noemt de ontwikkeling naar meer open en online onderwijs veelbelovend. Zij werkt in overleg met SURF criteria uit voor de toekenning van stimuleringsgelden.

SURF organiseert tijdens deze week samen met Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs, het ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen verschillende activiteiten. Meer informatie is te vinden bij SURFspace.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie