Gebruik Stercollecties in voortgezet onderwijs blijft stijgen

Share Button

StercollectiesDocenten in het voortgezet onderwijs maken steeds vaker gebruik van Stercollecties om een methode aan te vullen. Dat meldt VO-content, de stichting die namens scholen in het voortgezet onderwijs de ontwikkeling van open, digitale leermaterialen stimuleert.

Stercollecties bieden actuele, multimediale leermaterialen die worden gepubliceerd onder Creative Commons-licentie. Ze kunnen aanvullend gebruikt worden of als vervanging van een methode.

In het schooljaar 2013/2014 gebruikte 65 procent van de docenten Stercollecties als aanvulling. Een jaar eerder was dat 61 procent. Eenendertig procent gebruikte dit jaar Stercollecties als vervanging van het traditionele lesmateriaal. Vorig jaar was dat 21 procent, blijkt uit onderzoek dat Dialogic uitvoerde in opdracht van VO-content.

Veelzijdig

De Stercollecties voor de vakken wiskunde, biologie en Nederlands worden momenteel het meest gebruikt. Drieëntwintig procent van de ondervraagde docenten is van plan om op korte termijn gebruik te gaan maken van de Stercollecties. Onder deze toekomstige gebruikers zijn de vakken wiskunde, Engels en biologie populair.

De meest genoemde motivaties voor het gebruik van Stercollecties zijn ‘afwisseling’, ‘aanvulling’, ‘verdieping’, ‘verrijking’ en/of ‘verbreding’ van het huidige aanbod. Daarnaast dragen de Stercollecties volgens de gebruikers bij aan het aanbod van gevarieerd en veelzijdig leermateriaal en matchen zij met de trend van digitalisering van het onderwijs.

Kwaliteit

De docenten die de enquête hebben ingevuld zijn redelijk tevreden met de Stercollecties. Het lesmateriaal wordt gemiddeld met een 7 beoordeeld. Met name het flexibele karakter van de collecties wordt zeer gewaardeerd. De belangrijkste verbeterpunten zijn de kwaliteit en het niveau van de opdrachten en de theorie.

Aan het onderzoek deden 619 docenten en 142 schoolleiders/bestuurders mee.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie