Europese Unie zet in op digitale vaardigheden

Share Button

e-learningExperts schatten dat in 2015 voor 90 procent van de banen in de Europese Unie digitale basisvaardigheden nodig zijn. Omdat banen steeds kennisintensiever worden, is continu verbetering van het onderwijs nodig om concurrerend te blijven, schrijft de onderzoeksdienst EPRS in een publicatie.

Vaardigheden en kwalificaties zijn bepalend voor het succes van de Europese Unie. Maar meer dan de helft van de Europese landen heeft tussen 2008 en 2011 het budget voor onderwijs en training verlaagd. Dit terwijl gemiddeld 49 procent van de Europese burgers geen of weinig computervaardigheden heeft. In Luxemburg, Denemarken en Finland zijn burgers het meest digivaardig, Nederland volgt op een vierde plaats. Landen die het slechts scoren, zijn Roemenië, Bulgarije en Polen.

Leermateriaal delen

Europees onderzoek laat zien dat gemiddeld 70 procent van de leraren het belang van digitaal-ondersteunde methodes erkent, maar slechts 20 procent van de leerlingen les krijgt van leraren die voldoende digitaal vaardig zijn. Het percentage leraren dat ict gebruikt in 25 procent of meer van de lessen, is sinds 2006 niet gegroeid. Het is niet duidelijk of dit komt door door een inadequate ict-infrastructuur en technische ondersteuning, of dat pedagogische overwegingen hier een rol spelen.
computer skills
De meeste Europese landen hebben online platforms, blogs, forums en andere sociale netwerksites die het delen van ervaringen en materiaal tussen docenten mogelijk maken. De auteurs van de publicatie zien verschillende voordelen in digitaal leren waarbij studenten van alle leeftijden in hun eigen tempo kennis kunnen opdoen. Zo kunnen ze leren uit verschillende bronnen die vaak gratis beschikbaar zijn, zonder geografische beperkingen, hun tijd flexibel indelen en gepersonaliseerde methodes gebruiken.

Docenten kunnen materialen maken en delen met collega’s uit andere landen. En het belangrijkste, stellen de auteurs, is dat digitaal leren de kosten verlaagt voor zowel onderwijsinstellingen als studenten. Er bestaat echter nog weinig bewijs dat ict bijdraagt aan het leerproces. Uit onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn, blijkt meestal een licht positieve uitkomst.

Ook zijn er critici vraagtekens zetten bij de lagere kosten. In een vergelijkende studie uit 2012, wordt gesuggereerd dat het idee dat digitaal onderwijs goedkoper is, meer op intuïtie dan op feiten is gebaseerd.

Transformatie

Transformatie van het onderwijs betekent pedagogische, organisatorische en technologische innovatie. Het toegenomen gebruik van ict, vooral internet, brengt een nieuw tijdperk met zich mee als het gaat om het ontwerpen en aanbieden van cursussen. Het traditionele onderwijs heeft hier niet eerder mee te maken gehad. Dat geldt met name voor open educational resources (open leermaterialen) en gratis online cursussen (moocs).
scorebord moocs
Europese universiteiten zijn momenteel goed voor ongeveer een derde van de moocs in de wereld.

Ook deze online cursussen krijgen echter kritiek te verduren. Zo zouden ze niet echt innovatief zijn, maar leren op traditionele manieren benaderen en daarom niet meer zijn dan een poging om het hoger onderwijs verder te commercialiseren. Het opzetten van een mooc-platform is duur en daardoor neemt de druk toe om de kosten door te berekenen aan de studenten of op andere manieren inkomen te genereren.

Sinds 2009 hebben Europese landen als gevolg van de economische crisis en bezuinigingen, de investeringen in onderwijs verlaagd. De Europese Commissie benadrukt dat er niet alleen geld nodig is voor onderwijs, maar dat ook gekeken moet worden naar de toegankelijkheid van het onderwijs.

Experts stellen dat het erg moeilijk is om vast te stellen wat het rendement is van een investering in ict voor onderwijsdoeleinden. Zij waarschuwen dat door dure investeringen in onderwijstechnologie er minder geld overblijft voor andere investeringen. De opbrengst van digitaal leren zou daarom minstens even hoog moeten zijn als die van traditionele vormen van onderwijs.

 

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie