‘Digitale revolutie veel ingrijpender dan gedacht’

Share Button

social mediaDe digitalisering zal in de komende tien jaar veel grotere gevolgen hebben dan mensen zich realiseren. Experts voorspellen onder meer de ondergang van oude businessmodellen en revolutionaire ontwikkelingen in het onderwijs, de gezondheidszorg en politiek.

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research vroeg ruim 2500 experts naar hun mening, en ze bleken opvallend eensgezind over de toekomst. Ze verwachten een wereld waarin alles en iedereen continu (digitaal) verbonden is. Via slimme sensoren, camera’s, software, databases en gigantische datacenters, zal een wereldwijd, onzichtbaar informatienetwerk ontstaan: het Internet of Things (Internet der Dingen). De ‘echte wereld’ zal aangevuld worden met augmented reality (het toevoegen van digitale informatie) via mobiele en draagbare apparaten of implanteerbare technologie.

Nieuwe businessmodellen

De experts verwachten verder dat de businessmodellen van de twintigste eeuw ontwricht zullen raken, onder meer in de financiële sector, de uitgeefsector en het onderwijs.

Volgens Nishant Shah, verbonden aan het Centre for Digital Cultures in Lüneburg (Duitsland), zullen de ontwikkelingen leiden tot een paradigmaverschuiving waarbij bestaande structuren aan betekenis en waarde verliezen. “Er moet een nieuwe wereldorde gecreëerd worden om deze nieuwe manieren van zijn en handelen te ondersteunen.”

De meeste experts verwachten dat toegenomen verbondenheid een positieve impact zal hebben. Ze wijzen echter ook op bedreigingen. Het rapport zet de mogelijke positieve en negatieve gevolgen op een rijtje:

  1. Informatiedeling via internet wordt zeer eenvoudig en raakt vrijwel onzichtbaar verweven met het dagelijks leven.

Joe Touch, directeur van het Information Sciences Institute van de University of Southern California: “Het internet zal veranderen van de plaats waar we kattenfilmpjes opzoeken naar een achtergrondmogelijkheid die naadloos aansluit bij ons dagelijks leven. We denken niet meer na over ‘online gaan’ of ‘op internet kijken’, we zijn altijd online en kijken gewoon.”

  1. Steeds meer mensen zullen gaan beschikken over internet. De wereldwijde verbondenheid kan daardoor groeien en er is minder onwetendheid.

Bryan Alexander, verbonden aan het National Institute for Technology in Liberal Education: “De wereld zal meer geïntegreerd zijn dan ooit. Er zullen planetaire vriendschappen ontstaan, rivaliteit, romances, zakelijke teams, studiegroepen en samenwerkingsverbanden.”

  1. Door het Internet der Dingen, kunstmatige intelligentie en big data worden mensen zich meer bewust van de wereld en hun eigen gedrag.

Patrick Tucker, auteur van The Naked Future: “Als het praktisch niets meer kost om informatie te verzamelen over ongeveer elke interactie, dan zullen de inzichten die we krijgen op grond van onze activiteiten – in relatie tot de activiteiten van anderen – de manier waarop we ons verhouden tot de ander, tot instituten en de toekomst zelf, fundamenteel veranderen. We zullen ons gedrag sneller en slimmer veranderen.”

  1. Augmented reality en draagbare apparaten monitoren het dagelijks leven en geven feedback, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid.

Daren C. Brabham, hoogleraar aan de Annenberg School for Communication & Journalism: “We zullen eraan gewend raken de wereld door verschillende lagen data te zien. Hierdoor zullen veel activiteiten, zoals daten, sollicitatiegesprekken, zakelijk netwerken en gaming, maar ook controle en spionage, veranderen.”

  1. Politieke bewustwording neemt toe door dat mensen beter geïnformeerd worden. Er komen meer vreedzame machtswisselingen én volksopstanden zoals de Arabische Lente.

Rui Correia, directeur van Netday Namibia, een non-profit organisatie: “Als mobiele technologie en apps om informatie te delen alomtegenwoordig worden, kunnen we verwachten dat laaggeletterde en slecht geïnformeerde bevolkingsgroepen op het platteland zich meer bewust worden van uitbuiting door corrupte regeringen. Als mensen beter geïnformeerd raken en in staat zijn over hun zorgen te communiceren, kunnen we meer opstanden verwachten in de stijl van de Arabische Lente.”

  1. Door de verspreiding van ‘Ubernet’ krijgen grenzen steeds minder betekenis. Nieuwe ‘landen’ kunnen ontstaan als mensen met gedeelde interesses zich verenigen, zonder dat de huidige natiestaten daar controle over hebben.

David Hughes, een internetpionier: “Alle meer dan 7 miljard mensen op deze planeet zullen vroeg of laat verbonden zijn met elkaar en met vaste bestemmingen, via Uber(niet Inter)net. Dat kan leiden tot minder macht over het leven van mensen in natiestaten. Als ieder persoon op deze planeet elke andere persoon kan bereiken en er tweezijdige communicatie mogelijk is, neemt de macht van natiestaten om elk mens binnen de geografische grenzen te controleren, af.”

  1. Het internet verandert in verschillende vormen van internet, als toegang, systemen en principes heronderhandeld worden.

Sean Mead, directeur strategie en analyse bij Interbrand: “Uit het internet zullen diverse nieuwe, gerelateerde netwerken voortkomen. Voor sommige daarvan zal iemands identiteit geverifieerd worden om toegang te krijgen, andere zullen meer privacy beloven.”

  1. Een internetrevolutie in het onderwijs zal mensen meer kansen bieden, terwijl er minder geld wordt uitgegeven aan docenten en gebouwen.

Negatieve gevolgen

Verschillende experts laten zich ook uit over de mogelijke negatieve gevolgen van de groeiende digitalisering. Zo kan de kloof tussen de haves en have-nots dieper worden, met als gevolg geweld en sociale onrust. De menselijke natuur zal niet veranderen. “Luiheid, schelden, stalken, domheid, pornografie, vuile streken en misdaad zullen niet verdwijnen. De mensen die zich daarmee bezighouden, hebben de mogelijkheid dit op grote schaal te doen en anderen het leven zuur te maken.”

Regeringen en bedrijven zullen proberen macht te behouden, en daar soms in slagen. Dit kan bijvoorbeeld door internet als instrument voor politieke of sociale controle te gebruiken. Ook zullen mensen, soms tegen hun zin, concessies doen en gemak en onmiddellijk resultaat prefereren boven privacy.

Mensen en organisaties reageren wellicht niet tijdig genoeg op uitdagingen die complexe netwerken met zich meebrengen, stelt Randy Kluver, universitair docent communicatie aan de Texas A&M University. Volgens hem kan de opkomst van digitale media een aanzienlijke ontwrichting van de relaties tussen staten met zich meebrengen. “Een zeer belangrijke dimensie is het ontstaan van transnationale politieke actoren of bewegingen, de opkomst van de virtuele staat, digitale diplomatie, de rol van informatie in het ondermijnen van staten (denk aan WikiLeaks) en het ontstaan van cyberconflicten.”

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie