Digitale boeken voor kinderen in ontwikkelingslanden

Share Button

Zo gewoon als boeken en bibliotheken hier zijn, zo ongewoon zijn ze voor veel kinderen in ontwikkelingslanden. De start-up Library for All wil hier verandering in brengen met digitale boeken.

Library for All is via Kickstarter.com – een website voor crowdfunding – bezig geld in te zamelen voor een proefproject dat in oktober van dit jaar van start moet gaan op Haïti. Deze week was bijna 60.000 dollar van de benodigde 100.000 dollar bijeengebracht.

Het systeem dat Library for All voor ogen heeft, moet geschikt zijn voor een omgeving met een lage bandbreedte. Boeken kunnen gedownload worden op verschillende apparaten, zoals mobiele telefoons, e-readers en goedkope tablets.

Wereldwijd hebben 260 miljoen kinderen niet of nauwelijks boeken in hun omgeving. Als ze er wel zijn, zijn ze niet altijd in hun eigen taal.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie