CBP: Tabletverhuurder Snappet schendt privacy leerlingen

Share Button

De stichting Snappet, die tablets met software verhuurt aan meer dan 400 basisscholen, heeft de privacy van scholieren geschonden. Dat meldt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op grond van onderzoek.

De manier waarop Snappet omgaat met gegevens over leerresultaten, is volgens het CBP in strijd met de wet. Snappet gebruikt gegevens van kinderen voor bijvoorbeeld het voortdurend per opgave beoordelen en kwalificeren van de kinderen in vergelijking met alle andere kinderen die Snappet-tablets gebruiken. Hiervoor hebben de scholen niet expliciet schriftelijk opdracht gegeven.

Eerlijk informeren

Snappet heeft de dienst ook onvoldoende beveiligd tegen onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens door onbevoegde derde partijen. De scholen krijgen verder onvoldoende informatie over de manier waarop Snappet met de gegevens omgaat.

“Tablets en andere leermiddelen zijn een prachtige verrijking van het onderwijs. Maar scholen moeten wel weten wat er met de gegevens van de kinderen gebeurt, zodat ze zelf kunnen bepalen voor welke doelen de gegevens mogen worden gebruikt”, zegt Wilbert Tomesen, plaatsvervangend voorzitter van het CBP. “Dat kan alleen als dienstverleners zoals Snappet de scholen eerlijk informeren en duidelijke keuzes bieden.”

Snappet heeft toegezegd klanten beter te informeren over de gegevensverwerking. De stichting zegt ook de verwerking van gegevens te hebben aangepast, zodat de leerresultaten in algemene overzichtstabellen niet meer herleidbaar zijn tot kinderen.

Onderwijs eist meer privacy

De sectorraden voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben deze zomer een Programma van Eisen gepubliceerd waarin ze onder meer hogere eisen stellen aan privacy. Gegevens moeten vaker geanonimiseerd worden en bedrijven moeten transparanter zijn over wat ze met de data doen.

Critici uit de beweging voor vrije software stellen al langer dat het bewaren van data op gesloten systemen, zoals die doorgaans in het onderwijs gebruikt worden, onveilig is.

Gerelateerd:
‘Onderwijssoftware is bedreiging voor de privacy’

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie