“Bill Gates ruïneert het onderwijs”

Share Button

'Bill Gates ruïneert het onderwijs'

In het Amerikaanse Seattle zijn leraren de straat opgegaan om te demonstreren tegen de door de Bill & Melinda Gates Foundation gesteunde onderwijshervormingen. Standaardisering en ict spelen daarin een belangrijke rol.

Volgens de critici “ruïneert” Gates het Amerikaanse onderwijs. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft miljoenen dollars geïnvesteerd in de hervorming van het openbaar onderwijs in de Verenigde Staten. Die hervorming heeft de Common Core als basis: het niveau dat elk kind aan het einde van een schooljaar bereikt moet hebben op het gebied van Engels en wiskunde. Vijfenveertig staten werken met deze standaarden. Zij mogen wel zelf het curriculum invullen. Doel van de standaarden is om het niveau in de verschillende staten gelijk te trekken.

Fragmentatie

De leraren, die zich verenigd hebben in de Badass Teacher Association, beschuldigen Gates er echter van niet zozeer geïnteresseerd te zijn in het succes van de leerlingen, maar eerder in het succes van Microsoft. Het gebruik van ict en data speelt namelijk een belangrijke rol bij de standaarden. Software-ontwikkelaars en uitgevers bedienen een groot aantal kleine markten en werken te weinig aan innovatieve doorbraakproducten, is de kritiek van de voorstanders van de hervormingen. De Common Core zou ook deze fragmentatie tegen moeten gaan.

De demonstranten zeggen geen “door de markt gedreven” onderwijshervormingen te willen. Ze vinden ook dat de computer de rol van de leraar te veel overneemt. “Leraren zouden zich moeten richten op de individuele behoeften van leerlingen. Maar alles wordt gestandaardiseerd. Dat kan niet allebei”, zegt een bibliothecaris op Geekwire.com. “Om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen, moet er minder getest worden en meer naar het kind gekeken worden.”

Rijke ouders

De Gates Foundation verwerpt de beschuldigingen dat er louter commerciële motieven ten grondslag liggen aan de investeringen in het openbaar onderwijs. Volgens Bill Gates zijn de belangrijkste doelen het financieren van onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe tools. “Kinderen uit gezinnen met lage inkomens krijgen nu slechter onderwijs dan kinderen met rijke ouders”, zei hij eerder tegen de Washington Post. “Maar het onderwijs kan veranderen. Sommige mensen geloven dat niet, maar het kan beter.”

Volgens Gates staan de meeste leraren achter de doelstellingen van de Common Core.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie