Big Brother Award voor Nederlandse scholen

Share Button

De PO-Raad heeft dinsdagavond namens de Nederlandse scholen de Big Brother Award van privacywaakhond Bits of Freedom ontvangen. De scholen ontvingen de award voor het op grote schaal gegevens uitwisselen met uitgevers van lesmateriaal.

De privacyschending door uitgevers van digitale leermiddelen speelt al enkele jaren. Pas na een publicatie van van RTL-nieuws over deze kwestie, werden hierover eerder deze maand kamervragen gesteld.

Bits of Freedom stelt het privacyprobleem verder gaat dan alleen het verstrekken van gegevens aan uitgevers. Van kinderen die anno 2014 opgroeien, wordt meer informatie wordt opgeslagen, verzameld en geanalyseerd dan ooit. “Gegevens over gezondheid, leerprestaties, gedrag of zelfs seksuele activiteiten, sociale problemen en het inkomen van de ouders worden van geboorte tot ver na de middelbare school verzameld en tot ruim 30 jaar bewaard.”

Dit gebeurt door verschillende partijen, maar scholen dragen hierin een grote verantwoordelijkheid, stelt Bits of Freedom. “Scholen zouden een veilige omgeving moeten bieden. Maar de talloze gegevensstromen hebben hun bron juist op de scholen, die daarmee allang geen veilige plek meer zijn. Sterker nog: er wordt geëxperimenteerd met het monitoren van internetgedrag van leerlingen   en digitale infrastructuur wordt uitbesteed aan bedrijven met een bedenkelijke reputatie op privacygebied.”

PO-raad

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, zegt de prijs te zien als een aanmoediging om de privacy van leerlingen “nog beter te borgen bij het gebruik van digitale leermiddelen en leerlingen tegelijkertijd met hulp van ICT optimaal les te geven.”

De raad pleit voor scherp toezicht op het beheer van digitale leerlinggegevens, benadrukte vicevoorzitter Simone Walvisch tijdens de uitreiking. Ze wil daarnaast dat de gegevens van leerlingen die gemoeid zijn met de leermiddelen, zoveel mogelijk gepseudonimiseerd worden gebruikt. Dat betekent dat alleen de school kan zien welke gegevens bij welke leerlingen horen.

Ze werkt daarnaast met scholen en hun besturen aan modelcontracten die scholen kunnen sluiten met uitgevers. Daarin staat heel duidelijk beschreven wat een uitgever wel en niet met gegevens van leerlingen mag doen.

Gerelateerd:
‘Onderwijssoftware is bedreiging voor de privacy’
Onderwijssector eist meer privacy voor leerlingen

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie