Betrek ouders op de juiste wijze bij de school

Share Button

social media
Sociale media – van Twitter tot Facebook en YouTube – worden steeds vaker ingezet om de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Maar het bereiken van de ouders is niet het grootste probleem. De vraag die een school aan ouders stelt wel.

Niet alle ouders hebben de behoefte om luizenmoeder te worden, een hele middag spenderen aan het helpen bij het pepernootbakken of als knutselouder te fungeren. Ouders willen worden aangesproken op hun kennis en vaardigheden. En dat is dan ook de grote kans voor scholen om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Gebruik de kennis en expertise van ouders. Laat native speakers een Engelse les geven. Laat  ouders over hun vak of hobby vertellen, of laat ze hun vakkennis ten dienste stellen van de school. Geef ze verantwoordelijkheid.

Mijn ervaringen hiermee zijn zeer positief. Ouders genieten zichtbaar als ze met leerlingen hun passie en kennis delen. En zo’n gepassioneerde en enthousiaste ‘leerkracht’ kunnen de kinderen ook enorm waarderen. Ik zal enkele voorbeelden geven van wat ik in de directe praktijk heb mogen meemaken.

Een ouder geeft aan dat de directe omgeving van de school sterk verbeterd zou kunnen worden. Vooral de beperkte hoeveelheid groen rond de school is haar een doorn in het oog. Ze vraagt aan de directie om dit op te pakken. Deze kaatst het terug en vraagt deze ouder om een plan van aanpak. Samen met de leerkracht en de leerlingen maakt ze een plan en stelt een budget op. Ze raakt zo enthousiast dat ze ook subsidieaanvragen doet bij diverse instanties. Samen met andere ouders en vooral kinderen, wordt nu stap voor stap de omgeving van de school verbeterd. De autonomie ligt hierin bijna volledig bij de ouders.

Een ander voorbeeld. De school beschikt over een mooie collectie leesboeken en ondanks veel leesbevordering in de klassen, wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt. Dit komt mede doordat leerlingen het moeilijk vinden om de juiste boeken te kiezen en doordat ‘de bibliotheek’ er weinig aantrekkelijk uitziet. Een ouder vraagt of zij hierbij mag helpen en onmiddellijk is haar alle vrijheid gegeven om dit ‘probleem’ aan te pakken. Ze heeft nu een systeem opgezet waarin leerlingen advies krijgen bij het lenen van boeken en heeft de bibliotheek aangepakt: van codering voorzien en een goed uitleensysteem opgezet. Wederom volledig autonoom.

Een laatste voorbeeld. Doordat de school een natuurlijk schoolplein heeft, is de ondergrond vaak modderig. Om de school netjes te houden, hebben leerlingen laarzen die ze in de pauze aandoen. Na de pauze staan deze laarzen dan verspreid door de hele school. Vanzelfsprekend ziet dit er niet zo netjes uit. In plaats van hierover te klagen, heeft een vader besloten een laarzenrek te maken. Wederom met hulp van leerlingen is dit rek in korte tijd gefabriceerd en de gangen zijn zichtbaar opgeknapt.

Door ouders werkelijke verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot verbetering te geven, voelen zij zich onderdeel van de school en dus betrokken.  Dit levert een bijproces op dat zeer belangrijk is; ouders voelen zich weer medeverantwoordelijk voor het leerproces van hun kind.

Joris Jeurlink (2 Posts)

Joris Jeurlink heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt als leerkracht op diverse grote Nederlandse basisscholen in het buitenland. Sinds augustus 2013 begeleidt hij de Steve JobScholen als onderwijskundig coördinator namens O4NT.


Over Joris Jeurlink

Joris Jeurlink heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt als leerkracht op diverse grote Nederlandse basisscholen in het buitenland. Sinds augustus 2013 begeleidt hij de Steve JobScholen als onderwijskundig coördinator namens O4NT.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie