Apps, moocs, gsm’s: wat werkt in ontwikkelingslanden?

Share Button

http://www.dreamstime.com/-image27562529Het Welten-instituut van de Open Universiteit gaat onderzoek doen naar een wereldwijd onderzoeksnetwerk voor technologieondersteund leren. Het doel is om met behulp van ICT goed onderwijs toegankelijk te maken voor mensen in ontwikkelingslanden die daar nu verstoken van blijven.

Het gaat dan bijvoorbeeld  om werklozen, jonge vrouwen en armen in steden in Latijns-Amerika, het Caraïbisch gebied, Afrika ten zuiden van de Sahara en Azië. “De uiteindelijke bedoeling is een programma te maken waarin onderzoeksinstellingen en andere partijen, zoals niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in de landen zelf onderzoek doen en resultaten uitwisselen”, zegt prof. Paul Kirschner van het Welten-instituut.

Apps en moocs

Het onderzoeksnetwerk moet zich gaan richten op allerlei vormen van technologie die van belang kunnen zijn voor het onderwijs, van apps en mobiele telefonie tot gratis online cursussen (moocs). Er wordt in kaart gebracht wat wel en niet werkt in de verschillende regio’s.

Het eerste deel van het project richt zich op het identificeren van nieuwe leermogelijkheden in ontwikkelingslanden en het ontwikkelen van een onderzoekskader. Dit onderzoekskader zal de basis zijn voor een eventueel vervolgproject over theorieën van en voor verandering.

Het project New learning opportunities in a networked world wordt gesubsidieerd door het International Research Development Centre.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie