Ambient displays: overal leren van omgevingsschermen

Share Button

Schermen in de omgeving kunnen met succes ingezet worden om te leren. Maar ook andere vormen van ambient displays, bijvoorbeeld geluiden, kleuren, geuren, lichten, bieden mogelijkheden. Dat is de conclusie die Dirk Börner trekt uit zijn promotieonderzoek Ambient Learning Displays.

Börner deed onderzoek naar ambient displays: informatiebronnen in de omgeving. Dat kunnen grote commerciële schermen zijn die we kennen van Times Square en Piccadilly Circus, of de kleine schermen van mobiele apparaten. Maar ook geluiden, kleuren, geuren, lichten. Alles wat gebruikt kan worden om informatie door te geven, valt onder het begrip ambient displays. En al dit soort bronnen kunnen ingezet worden om altijd en overal leren mogelijk te maken.

Experimenten

Börner deed verschillende experimenten met beeldschermen. In een experiment plaatste hij computerschermen bij de ingang van kantoorgebouwen van de Open Universiteit. Op de schermen werd informatie gegeven over het energieverbruik in het desbetreffende gebouw.

In een tweede experiment ontvingen de deelnemers informatie over het energieverbruik in hun gebouw op hun mobiele telefoon. Daar was een game aan verbonden. Doel was in beide gevallen bewustwording, kennisvermeerdering en, met name in het tweede experiment, gedragsverandering.

Context

Op basis van literatuuronderzoek en deze experimenten concludeert Börner dat er grote uitdagingen en mogelijkheden zijn voor ambient displays als vorm van mobiel en alomtegenwoordig (ubiquitous) leren. Een sterk punt van ambient displays is namelijk dat het mogelijk is om gecontextualiseerde digitale content te tonen: inhoud die op dat moment op die plaats voor die lerende relevant is.

Ambient displays kunnen een waardevol middel zijn tot ondersteuning van het leren, zowel in formele als niet-formele leersituaties. Börner wijst er echter wel op dat er bijkomend onderzoek nodig is, onder andere naar de langetermijneffecten en de omgevingsfactoren die de efficiëntie kunnen beïnvloeden.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie