Afstandsonderwijs heeft negatief imago

Share Button

HRM-managers van internationale bedrijven hebben een negatief beeld van afstandsonderwijs. Vooral jongere managers zien online leren als ‘sociaal gedepriveerd’. Ze spiegelen dit type onderwijs aan hun eigen opleiding, die ze in de eerste plaats als een sociale ervaring zien.

Dat blijkt uit interviews die Monique Bijker voor haar proefschrift Understanding the gap between business schools and the workplace hield met twintig HRM-managers.

In het begin is er nog niets aan de hand, schrijft Herman van den Bosch, hoogleraar en decaan aan de Open Universiteit in Heerlen, een van de bekendste instellingen op het gebied van afstandsonderwijs.  “Als ze uit drie vormen van onderwijs de beste voorbereiding op de praktijk moeten kiezen, scoort onderwijs waarbij studenten praktijkproblemen moeten oplossen terecht hoger dan traditioneel onderwijs en probleemgestuurd onderwijs. Maar als ze vernemen dat het werken met levensechte problemen gebeurt in het kader van afstandsonderwijs en dat de doelgroep oudere studenten zijn die studie en werk combineren, valt het oordeel ineens heel anders uit. Men staat afwijzend tegenover de motivatie en intelligentie van de oudere studentenpopulatie. Ze beschouwen leeftijd daarom als een sterk negatieve indicator voor de kans op een baan.”

Volgens Van den Bosch idealiseren de managers hun eigen opleiding. Hij pleit ervoor om begrippen zoals afstandsonderwijs en tweedekansonderwijs te vervangen door woorden met een minder negatieve lading, en wijst erop dat het onderwijs van de Open Universiteit qua kwaliteit tot de top behoort.

Bron/meer informatie: Betrokken Wetenschap

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie