5 procent van de Amerikanen volgt online onderwijs

Share Button

Van alle Amerikanen volgt 5 procent online onderwijs. Onder studenten is dat 20 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Gallup.

Gallup onderzocht ook het beeld dat bij Amerikanen bestaat over online onderwijs. Wat betreft keuzemogelijkheden en ‘waar voor je geld’, scoorde online onderwijs iets beter dan klassikaal onderwijs.

Op vier andere punten – onderwijs toegespitst op de individuele student, kwaliteit, betrouwbare beoordelingen en erkenning door werkgevers – scoorde online onderwijs slechter dan traditioneel onderwijs.

Onderwijs op maat

Een opvallende uitkomst is dat de geënquêteerden vinden dat klassikaal onderwijs beter aansluit bij de individuele student, terwijl voorstanders van online onderwijs juist wijzen op de mogelijkheid met behulp van ICT onderwijs op maat te leveren.

Afgaand op de beschrijving van het onderzoek door Gallup, zijn mensen ondervraagd die zelf in de meeste gevallen geen ervaring hadden met online onderwijs.

Er kan niet meer gereageerd worden op dit bericht

Berichtnavigatie